Geneza logo
Spółka z o.o. Rok założenia 1990
 

Pomiar i regulacja temperatury
 
  ul. Kopaniec 10 A, 31-979 Kraków
  601 511 198, biuro@geneza.eu

|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Lodówki medyczne || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotnościkalibratory, czujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Oferowane modele rejestratorów  samochodowych:

TKP- 302Fl

TKP- 302Fl
 

KRT 2004

KRT 2004

KRT 406 FL

thm201l

THM - 2005

KRT 406 D

THM 406 FL

THM 406 FL

KRT 109 MMC BT

KRT-109 MMC BT

 

 
Geneza - precyzyjny pomiar
Dla Firm stosujacych normy serii ISO-9000, HACCP, GMP lub GPLs
dostarczamy indywidualne swiadectwa wzorcowania. 

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC BT

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu:

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC BT jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury oraz wilgotności względnej. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację w nawet w dwóch niezależnych punktach pomiarowych. Miernik jest dedykowany do monitoringu warunków transportu materiałów wrażliwych i realizacji procedur jakościowych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej Leków, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2015 r (Dz. Ustaw 2015 poz. 381). Jest tez przystosowany do montażu na ścianie w komorze wydań leków w hurtowni farmaceutycznej. W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej i drukowania ich za pomocą wbudowanej, miniaturowej drukarki.

Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera poprzez transmisję danych przez interfejs RS-485 na oddalony komputer. Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC BT jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych a także podczas transportu materiałów wrażliwych. Rejestrator został ponadto wyposażony w po dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji przy pomocy jednego klawisza klawiatury. Również Menu wydruku jest wywoływane przez przyciśnięcie jednego klawisza.

Dane techniczne:

Wejście: jeden lub dwa czujniki temperatury Pt-100
Sposób podłączenia głowic pomiarowych: linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury: -90°C do +200°C
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: 0,02°C
Interwał czasowy rejestracji temperatury: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób podłączenia drukarki: wbudowana do miernika
Komunikacja z komputerem: RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 100 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Przełączanie kanałów pomiarowych: 1.automatyczne
2.ręczne za pomocą klawiatury
Sposób rejestracji wyników pomiarowych (programowalny przez użytkownika): 1.. pamięć wewnętrzna, nieulotna (do 25 000 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2. drukarka miniaturowa podłączona bezpośrednio do KRT-109 MMC BT
3. On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: 12 V, 3,6 A dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: D222 x W 185 x G 106 mm

 

Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM 406 FL
wersja do transportu chłodniczego

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Termohigrometr mikroprocesorowy THM-406 FL jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury oraz wilgotności względnej. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację w nawet czterech niezależnych punktach pomiarowych. Miernik jest dedykowany do monitoringu warunków transportu materiałów wrażliwych i realizacji procedur jakościowych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej Leków, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2015 r ( Dz. Ustaw 2015 poz.381). Jest tez przystosowany do montażu na ścianie w komorze wydań leków w hurtowni farmaceutycznej. W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej i drukowania ich za pomocą wbudowanej, miniaturowej drukarki. Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera poprzez transmisję danych przez interfejs RS-485 na oddalony komputer. Termohigrometr mikroprocesorowy THM-406 FL jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury i wilgotności względnej w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych a także podczas transportu materiałów wrażliwych. Rejestrator został ponadto wyposażony w po dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury oraz wilgotności minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji przy pomocy jednego klawisza klawiatury. Również Menu wydruku jest wywoływane przez przyciśnięcie jednego klawisza.

Dane techniczne:
Wejście: cztery lub dwie głowice pomiarowe
Sposób podłączenia głowic pomiarowych: linia ośmiożyłowa (odległość czujników do 50 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury: -25°C do +60°C
Zakres pomiaru i rejestracji wilgotności względnej: 5 do 98% RH
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury/wilgotności względnej: 0,02°C/0,5% RH
Interwał czasowy rejestracji temperatury: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób podłączenia drukarki: wbudowana do miernika
Komunikacja z komputerem: RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 100 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków

Przełączanie kanałów pomiarowych:

1. automatyczne
2. ręczne za pomocą klawiatury

Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez użytkownika):

1. pamięć wewnętrzna, nieulotna (do 12 500 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2. drukarka miniaturowa podłączona bezpośrednio do THM- 406 FL
3. on-line na dysk twardy współpracującego komputera PC

Zasilanie: 12 V dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa:

plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie

Odporność klimatyczna: zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: D222 x W 185 x G 106 mm

 

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 406 D

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Komputerowy rejestrator temperatury KRT-406 D jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację temperatury w zakresie od -90oC aż do +300oC w czterech lub dwóch niezależnych punktach pomiarowych.
W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą wbudowanej drukarki PORTI . Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora.
Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS - 232, bądź RS - 485.
Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy znacznym oddaleniu komputera od przyrządu (do 150 metrów). Wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego integratora systemu. Integrator umożliwia również podłączenie do jednego komputera PC kilku urządzeń pomiarowych (rejestratorów temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego) produkcji PW “Geneza” sp z o.o posiadających w sumie do 32 kanałów pomiarowych.
Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 406 D jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych.
Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji oraz wydruku na drukarce PORTI przy użyciu jednego klawisza klawiatury.
.
Dane techniczne

Wejście: ............................... cztery lub dwa czujniki Pt - 100 kl.A lub B wg PN-EN 60751 + A2:1999
Sposób podłączenia czujników Pt - 100: ............... linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:............................................................ -90*C do +300*C
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: .............................................................. 0,02oC
Dokładność rejestratora: ....... 0,1% zakresu pomiarowego według odniesienia do normy PN-EN 60751+A2:1999
Interwał czasowy rejestracji temperatury: ... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Drukarka PORTI S30/40 : ............................................. wbudowana do przyrządu
Komunikacja z komputerem: ................... RS - 232 (odległość do komputera do 4 metrów)
RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 150 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: ................................. wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: .......................... wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Przełączanie kanałów pomiarowych:
1.automatyczne
2.ręczne za pomocą klawiatury
Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez użytkownika):
1................ pamięć wewnętrzna, nieulotna ( do 12 500 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2................ drukarka miniaturowa PORTI S30/40 podłączona bezpośrednio do KRT- 406 FL
3. ...............On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: .................................................................... 12 V dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: .......................................................... plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: .......................................................... zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: .....................................................................D200 x W95 x G37 mm
 

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 406 FL

Ulotka w wersji pdf do druku.

KRT 406 FLOpis przyrządu

Komputerowy rejestrator temperatury jest przeznaczony do
precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację temperatury w zakresie od -90oC aż do +300oC nawet w czterech niezależnych punktach pomiarowych.
W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40. Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku
chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora.

Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS - 232, bądź RS - 485.
Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy znacznym oddaleniu komputera od przyrządu (do 150 metrów). Wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego integratora systemu. Integrator umożliwia również podłączenie do jednego komputera PC kilku urządzeń pomiarowych (rejestratorów temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego) produkcji PW “Geneza” sp z o.o posiadających w sumie do 32 kanałów pomiarowych.

Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 406 FL jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych.
Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji oraz wydruku na drukarce PORTI S30/40 przy użyciu jednego klawisza klawiatury.

Dane techniczne

Wejście: ............................ cztery lub dwa czujniki Pt - 100 kl.A lub B wg PN-EN 60751 + A2:1999
Sposób podłączenia czujników Pt - 100: ....................... linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:.......................................................... -90oC do +300oC
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: .............................................................. 0,02oC
Dokładność rejestratora: .......... 0,1% zakresu pomiarowego według odniesienia do normy PN-EN 60751+A2:1999
Interwał czasowy rejestracji temperatury: ............... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób podłączenia drukarki PORTI S30/40 : ..złącze RS-232 na obudowie przyrządu (odległość do drukarki do 2 m.)
Komunikacja z komputerem: ................................................... RS - 232 ( odległość do komputera do 4 metrów)
RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 150 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: ................................. wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: .................................................... wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Przełączanie kanałów pomiarowych:
1.automatyczne
2.ręczne za pomocą klawiatury
Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez użytkownika):
1................ pamięć wewnętrzna, nieulotna ( do 12 500 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2................ drukarka miniaturowa PORTI S30/40 podłączona bezpośrednio do KRT- 406 FL
3. ...............On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: ................................................................................... 12 V dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: .................................................................................. plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: .......................................................... zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: .....................................................................D200 x W95 x G37 mm

Rejestrujący Termometr Mikroprocesorowy Model TKP- 302Fl

TKP 302 FL Opis przyrządu

Mikroprocesorowy termometr rejestrujący TKP-302fl jest poręcznym miernikiem służącym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury powierzchni ciał stałych, cieczy i gazów.
Jego łatwa obsługa, zasilanie z zewnętrznego źródła i małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i przemyśle
ceramicznym, suszarniach, przemyśle włókienniczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy.

Szczególnie termometr ten jest dedykowany do monitoringu warunków transportu żywności zgodnie z wymaganiami HACCP a w przypadku wyrobów mleczarskich unijnej dyrektywy 92/46/EEC i Polskiej Normy PN-A-86002:1999, gdyż jest przystosowany do montażu w kabinie kierowcy i może być zasilany z akumulatora samochodu dostawczego.

Termometr mikroprocesorowy model TKP-302 fl współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100.  Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlaczy LCD  umożliwia oszczędne używanie baterii zasilającej. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika. Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkunastu metrów). 

Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia termometru. Można także poprzez jego złącze RS-232 zaprogramować go z poziomu komputera, tak aby
zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. Po zakończeniu rejestracji zgromadzone w pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru mogą być przeniesione na dysk twardy komputera.

Parametry techniczne

Wejście:.................Czujnik temperatury . Pt - 100 klasa B według PN-EN 60751+A2:1997
Sposób podłączenia czujnika do termometru: ...... Kabel czterożyłowy łączony za pomocą gniazd
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ........................... 0,01oC
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ........ 0,01oC
Dokładność pomiaru temperatury: .............. 0,05% dla zakresu pomiarowego od -50oC do +150o
oraz 0,1% dla zakresu pomiarowego od +150oC do + 200oC
Odczyt temperatury: ............................. Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem: ...................................................... RS - 232
Pamięć wewnętrzna (wersja Fl) ............................................... 50.000 zapisów
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci ............... od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru: ........... z akumulatora samochodowego 12 Volt poprzez adapter do gniazda zapalniczki lub adapter 220 V ac
Obudowa termometru: ................................................................ Czarny plastik
Wymiary obudowy: ................................................................ 165 x 95 x 40


  
Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT - 2004

KRT 2004Opis przyrządu

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT-2004 (zobacz zdjęcie) jest poręcznym miernikiem służącym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury
powierzchni ciał stałych, cieczy i gazów. Jego łatwa obsługa, zasilanie z zewnętrznego źródła i małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i przemyśle farmaceutycznym, suszarniach, przemyśle włókienniczym, przetwórstwie spożywczym oraz w hurtowniach leków.
Szczególnie termometr ten jest dedykowany do monitoringu warunków transportu żywności zgodnie z wymaganiami HACCP oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia RP (Dz.Ustaw nr 21 poz.179 z roku 2003), a w przypadku wyrobów mleczarskich unijnej dyrektywy 92/46/EEC i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. Ustaw nr 117 poz. 1011 z roku 2002). W przypadku leków spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. nr 144 poz.1216 z 26.07.2002).

Przyrząd jest przystosowany do montażu w kabinie kierowcy i może być zasilany z akumulatora samochodu dostawczego. Komputerowy Rejestrator Temperatury model KRT - 2004 współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100. Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia oszczędne używanie akumulatora zasilającego. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika. Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów). Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia termometru. Łatwa obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu
pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera.

Można także poprzez jego złącze RS-232 zaprogramować go z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. Po zakończeniu rejestracji zgromadzone w pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru mogą być przeniesione na dysk twardy komputera za pomocą złącza RS-232 lub za pośrednictwem czytnika pamięci rejestratorów model UC-103. Dwie kolorowe lampki sygnalizują przekroczenie alarmowych poziomów temperatury.

Parametry techniczne

Wejście:.............................Czujnik temperatury Pt - 100 klasa B według PN-EN 60751+A2:1997
Sposób podłączenia czujnika do termometru: ............. Kabel czterożyłowy łączony za pomocą gniazd
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ......................... 0,01oC
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ....... 0,01oC
Dokładność pomiaru temperatury: ......... 0,05% dla zakresu pomiarowego od -50oC do +150oC
oraz 0,1% dla zakresu pomiarowego od +150oC do + 200oC
Odczyt temperatury: .................................... Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem: ........................................... RS - 232
Pamięć wewnetrzna (wersja Fl) ................................ 50.000 zapisów
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci .................. od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru: ........... z akumulatora samochodowego 12 Volt poprzez adapter do gniazda zapalniczki lub adapter 220 V ac
Obudowa termometru: ................................................ Czarny plastik
Wymiary obudowy: .................................................... 165 x 95 x 40

Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM 2005 fl

Opis przyrządu

Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM 2005 jest nowoczesnym urządzeniem służącym do pomiaru temperatury i wilgotności względnej z możliwością rejestracji wyników pomiarowych w pamięci wewnętrznej, a za pośrednictwem złącza RS-232 może się komunikować z komputerem.

Miernik jest umieszczony w obudowie plastikowej i może być zasilany zarówno napięciem 12 V dc lub z sieci 220 V, co w znaczący sposób rozszerza zakres stosowania przyrządu.

Łatwa obsługa termohigrometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączenia do komputera. Zarejestrowane dane są przechowywane w pamięci nieulotnej. Za pośrednictwem złącza RS-232 lub czytnika pamięci rejestratorów UC-103 mogą być one przeniesione przez użytkownika przyrządu do komputera.

Zastosowanie termohigrometru THM-2005 fl zapewnia duży komfort pomiaru lub monitorowania temperatury i wilgotności względnej. Urządzenie jest w szczególności polecane do zastosowań w przemyśle spożywczym, przetwórstwie owocowo-warzywnym, dojrzewalniach owoców, przemyśle mleczarskim, suszarniach, przemyśle włókienniczym, meteorologii, a także w klimatyzowanych pomieszczeniach laboratoryjnych, szpitalnych i muzealnych. Szczególnie termohigrometr ten jest dedykowany do monitoringu warunków transportu żywności zgodnie z wymaganiami HACCP a w przypadku wyrobów mleczarskich unijnej dyrektywy 92/46/EEC oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi (Dz, Ustaw nr 117 poz. 1011 z roku 2002) gdyż jest przystosowany do montażu w kabinie kierowcy i może być zasilany z akumulatora samochodowego za pomocą gniazda zapalniczki.
Tor pomiaru temperatury urządzenia współpracuje z oporowym czujnikiem Pt-100, zaś unikalna funkcja preprogramowalnego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika temperatury umożliwia dokładny pomiar nawet czujnikiem klasy C.
Tor pomiaru wilgotności względnej współpracuje z czujnikiem pojemnościowym. W układzie elektronicznym zastosowano mikroukład hybrydowy oraz preprogramowalne dopasowanie charakterystyki czujnika wilgotności względnej co zapewnia minimalny błąd pomiaru. Nastawa wszystkich parametrów pomiarowych i alarmów odbywa się za pomocą klawiatury umieszczonej w płycie czołowej
termohigrometru. Odczyt wyników pomiarowych i programowalnych parametrów odbywa się na dużym alfanumerycznym wyświetlaczu LCD, co umożliwia ich odczyt zarówno w ciemności jak i przy silnym oświetleniu.

Dane techniczne:

Wejście toru pomiaru temperatury: ........................................... Czujnik Pt - 100 klasa B
Wejście toru pomiaru wilgotności względnej ........................... Czujnik pojemnościowy
Zakres pomiaru temperatury .................................................... -25oC do +60oC
Zakres pomiaru wilgotności względnej ................................... 5 do 95%
Rozdzielczość pomiaru temperatury/wilgotności ......................... 0,1oC/0,5%
Dokładność pomiaru temperatury ......................................... +0,1 % zakresu pomiarowego
Dokładność pomiaru wilgotności względnej ............................... + 5% w temperaturze kalibracji
Kalibracja przyrządu: ................................. Wykonywana przez Producenta w komorze klimatycznej
Interwał czasowy rejestracji wyników pomiarowych: ......... od 1 minuty do 99 godzin (programowalny)
Ilość zapisów do pamięci wewnętrznej: ........................................ 50 000
Odczyt na wyświetlaczu: wartości chwilowych oraz maksymalnych i minimalnych
Wyświetlacz: ..................................................................... alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Sposób rejestracji wyników pomiarowych (programowalny): pamięć wewnętrzna
Komunikacja z komputerem: ........................ RS - 232 (komunikacja na odległość do 3 metrów)
Sposób wydruku na drukarce podłączonej do komputera....... tabelarycznie lub w formie wykresu
Alarmy: ......................................... progowe, sygnalizowane kolorowymi diodami LED
Obudowa: ............................................. plastikowa w kolorze czarnym
Zasilanie przyrządu: .......................... 12 Volt dc lub 220 Volt ac za pośrednictwem adaptera
Wymiary: ............................................. D 165 x W 95 x G 40 mm


|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotnościkalibratory, czujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Copyright © 1999-2017 PW Geneza Sp. z o.o. All rights reserved.