Geneza logo
Spółka z o.o. Rok założenia 1990
 

Pomiar i regulacja temperatury
 
  ul. Kopaniec 10 A, 31-979 Kraków
  601 511 198, biuro@geneza.eu

|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Lodówki medyczne || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotnościkalibratory, czujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Oferowane modele rejestratorów  temperatury:

KRT 407 MMC

KRT 407 MMC

KRT 807 Dcu

KRT 807 Dcu


TC-PUI

TC-PUI

TC-201Lm  

 

 KRT 807 Dcu

KRT 807 Dcu

TKP- 302Fl

TKP- 302Fl
 

KRT 2004

KRT 2004

TKP 502 MMC

KRT 406 FL

krt406gsm

KRT 406 GSM

KRT 807 DC

KRT 807 DC

TC-201Lm Double

TKP- 302Fl

TKP- 302Fl
 

g485tc

G 485 TC
 

KRT 406 D

KRT 807 D

TKP-402 SC

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC BT Lodówkowy

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC BT Lodówkowy

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-406 GSM Lodówkowy

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-406 GSM Lodówkowy

TKP - 402 Fl

TKP - 202m

TKP - 202m

tkp504n

TKP- 504 N

TKP- 801MMC

THM-201L

TK-601 NS

 
Geneza - precyzyjny pomiar
Dla Firm stosujacych normy serii ISO-9000, HACCP, GMP lub GPLs
dostarczamy indywidualne swiadectwa wzorcowania. 

Termometr Mikroprocesorowy Model TKP-402 SC

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Mikroprocesorowy termometr model TKP-402 SC jest podręcznym miernikiem służącym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury powierzchni ciał stałych, cieczy i gazów. Jego łatwa obsługa, zasilanie
bateryjne, z gniazda zapalniczki samochodu oraz z sieci 230 V ac niewielkie rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle ceramicznym, suszarnaich, przemyśle włókienniczym,
farmacji, transporcie próbek żywności i wody oraz materiałów biologicznych.
Termometr mikroprocesorowy modelTKP-402 SC współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100. Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlaczy LCD umożliwia oszczędne używanie baterii zasilającej.
Dodatkową cechą tego modelu jest możliwość podłaczenia dodatkowego źródła zasilania na przykład z gniazda zapalniczki w samochodzie lub z sieci 230 V za pośrednctwem adaptera na 9 V dc.
Podłaczenie zewnętrznego źródła zasilania powoduje automatyczne odłaczenie wewnętrznej baterii.
Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika. Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilku metrów).
Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również temperatury
minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu
wyłączenia termometru. Można także poprzez jego złącze RS-232 zaprogramować go z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie.
Po zakończeniu rejestracji zgromadzone w pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru mogą być przeniesione na dysk twardy komputera. Do przyrządu można też dołączyć miniaturową drukarkę PORTI S30/40 pozwalającą na bezpośredni wydruk zawartych w pamięci wewnętrznej wyników rejestracji temperatury.
Warto też zwrócić uwagę na specjalną konstrukcję obudowy przyrządu, która pozwala na zawieszenie go na ścianie lub na innej płaskiej powierzchni.

Parametry techniczne

Wejście:..........................................................Czujnik
temperatury . Pt - 100 klasa B według PN-EN 60751+A2:1997
Sposób podłączenia czujnika do termometru: ........ Kabel czterożyłowy łączony za pomocą gniazda
Zakres pomiarowy: ........................................................ ..... -90*C do +200*C
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ............: ................. 0,02*C
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ........ 0,02*C
Dokładność pomiaru temperatury: ............................... 0,05% dla zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: ................................................................. Wyświetlacz alfanumeryczny LCD
Komunikacja z komputerem: ................................................... RS - 232
Pamięć wewnetrzna (wersja Fl) ................................................ 50.000 zapisów
Zasilanie termometru: .............Baterie lub akumulatory wewnętrzne z gniazda zapalniczki samochodu
z sieci 230 V ac poprzez zasilacz
Obudowa termometru: ......................................... Czarny plastik
Wymiary obudowy:....................................................170 x 82 x 34

 

Termometr Mikroprocesorowy Rejestrujący Model T C - 201 L m

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis Przyrządu

Termometr mikroprocesorowy rejestrujący model TC - 201Lm
jest przyrządem służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury
w klimatyzowanych pomieszczeniach muzealnych, bankach, szpitalach, przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz spożywczym (HACCP), dojrzewalniach owoców, magazynach żywności, a także do monitoringu warunków transportu żywności i leków, gdyż jest przystosowany do montażu w kabinie kierowcy i może być zasilany z akumulatora samochodu dostawczego. Przyrząd jest też przystosowany do zamontowania na panelu nadstawki lodówki laboratoryjnej oraz farmaceutycznej.
Tor pomiaru temperatury współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100, wyświetlając temperaturę monitorowanego obiektu.
Zastosowanie nowoczesnych układów scalonych zapewnia minimalny błąd pomiarów, zaś wykorzystanie dużych wyświetlaczy cyfrowych LED w kolorze czerwonym umożliwia łatwy odczyt wskazań. Jaskrawość świecenia wyświetlacza LED może być regulowana przez Użytkownika w zależności od oświetlenia w miejscu stosowania miernika.
Zakres pomiarowy przyrządu pokrywa jednozakresowo temperatury od -90*C do +200*C z rozdzielczością 0,1*C.
Termometr mikroprocesorowy model TC-201 L m posiada wewnętrzną pamięć typu flash o pojemności do 50 000 zapisów oraz adresowalny przez Użytkownika interfejs RS-485, który umożliwia połączenie TC-201 L m w sieć wraz z nawet 30 sztuk innych urządzeń produkcji “Geneza” wyposażonych w interfejs RS-485.
Specjalizowany program komputerowy spełniający wymagania Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLPs) pozwala na ustawienie wszystkich parametrów rejestracji a nawet podłączenie do komputera modemu
GSM, wysyłającego SMS-y alarmowe do Użytkowników przyrządu. Użytkownik może zaprogramować interwał rejestracji (częstotliwość zapisu wyników pomiarowych) w zakresie od 1 minuty do 24 godzin,
oddzielnie dla każdego kanału pomiarowego. Trwanie rejestracji do pamięci wewnętrznej przyrządu jest sygnalizowanie świeceniem ikonki “Dyskietka” na czołówce przyrządu.
Ponadto w trybie rejestracji on - line mogą zostać ustawione zarówno alarmy wizualne na monitorze komputera PC jak i dźwiękowe generowane przez kartę dźwiękową i głośniki w postaci głosu lektora .
Wszystkie wydruki z programu na drukarce komputerowej zawierają informację określone w wymaganiach GLPs dla laboratoriów akredytowanych.

Dane techniczne

Wejście pomiaru temperatury ................ Czujniki Pt - 100 kl A lub B według PN- EN 60751 A1: 1999
Zakres pomiaru temperatury: ............................. -90*C do + 200*C
Rozdzielczość pomiaru temperatury: ................. 0,1*C
Dokładność pomiaru temperatury: ........................... + 0,4*C
Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy miernika : ... +5*C do +40*C
Dopuszczalna wilgotność wilgotność względna w miejscu pracy miernika: do 85%
Odległość miernika od czujnika .... . do 100 metrów
Regulacja jaskrawości wyświetlacza LED\ ustawianie adresu RS-485 : ..... przyciski na obudowie przyrządu
Pojemność pamięci nieulotnej flash: .................... 50 000 zapisów
Zasilanie : .................................................................. 9 do 12 Volt, dc lub zasilacz 230 V ac
Obudowa: ................................................................... Czarny lub biały plastik

Integrator systemu podłączony do komputera poprzez RS-232 lub USB pozwala połączyć TC-201 L m. w sieć z innymi urządzeniami pomiarowymi marki “Geneza”. Połączenie to jest realizowane pojedynczym kablem RS-485, a długość takiej sieci może wynieść nawet 900 metrów.
 

Termometr Mikroprocesorowy Rejestrujący Model T C - 201 L m Double

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis Przyrządu

Termometr mikroprocesorowy rejestrujący model TC - 201Lm Doublo jest przyrządem służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury w klimatyzowanych pomieszczeniach muzealnych, bankach, szpitalach, przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz spożywczym (HACCP), dojrzewalniach owoców, magazynach żywności, a także do monitoringu warunków transportu żywności i leków, gdyż jest przystosowany do montażu w kabinie kierowcy i może być zasilany z akumulatora samochodu dostawczego. Przyrząd jest też przystosowany do zamontowania na panelu nadstawki lodówki laboratoryjnej oraz farmaceutycznej.
Tor pomiaru temperatury współpracuje z dwoma czujnikami oporowym Pt-100, wyświetlając równocześnie temperatury dwóch monitorowanych obiektów.
Zastosowanie nowoczesnych układów scalonych zapewnia minimalny błąd pomiarów, zaś wykorzystanie dużych wyświetlaczy cyfrowych LED w kolorze czerwonym umożliwia łatwy odczyt wskazań. Jaskrawość świecenia wyświetlacza LED może być regulowana przez Użytkownika w zależności od oświetlenia w miejscu stosowania miernika.
Zakres pomiarowy przyrządu pokrywa jednozakresowo temperatury od -90*C do +200*C z rozdzielczością 0,1*C.
Termometr mikroprocesorowy model TC-201 L m Doublo posiada wewnętrzną pamięć typu flash o pojemności do 50 000 zapisów oraz adresowalny przez Użytkownika interfejs RS-485, który umożliwia połączenie TC-201 L m. Doublo w sieć wraz z nawet 30 sztuk innych urządzeń produkcji “Geneza” wyposażonych w interfejs RS-485.
Specjalizowany program komputerowy spełniający wymagania Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLPs) pozwala na ustawienie wszystkich parametrów rejestracji a nawet podłączenie do komputera modemu
GSM, wysyłającego SMS-y alarmowe do Użytkowników przyrządu.
Użytkownik może zaprogramować interwał rejestracji (częstotliwość zapisu wyników pomiarowych ) w zakresie od 1 minuty do 24 godzin, oddzielnie dla każdego kanału pomiarowego. Trwanie rejestracji do
pamięci wewnętrznej przyrządu jest sygnalizowanie świeceniem ikonki “Dyskietka” na czołówce przyrządu.
Ponadto w trybie rejestracji on - line mogą zostać ustawione zarówno alarmy wizualne na monitorze komputera PC jak i dźwiękowe generowane przez kartę dźwiękową i głośniki w postaci głosu lektora .
Wszystkie wydruki z programu na drukarce komputerowej zawierają informację określone w wymaganiach GLPs dla laboratoriów akredytowanych oraz wytycznych Unii Europejskiej z dnia 07 marca 2013 w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych do stosowania u ludzi (Dz. Urzędowy Unii Europejskiej nr 2013/C 68/01).

Dane techniczne:

Wejście pomiaru temperatury ................ Czujniki Pt - 100 kl A lub B według PN- EN 60751 A1: 1999
Zakres pomiaru temperatury: ............................. -90*C do + 200*C
Rozdzielczość pomiaru temperatury: ................. 0,1*C
Dokładność pomiaru temperatury: ........................... + 0,4*C
Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy miernika : ... +5*C do +40*C
Dopuszczalna wilgotność wilgotność względna w miejscu pracy miernika: do 85%
Odległość miernika od czujnika .... . do 100 metrów
Regulacja jaskrawości wyświetlacza LED\ ustawianie adresu RS-485 : ........... przyciski na obudowie przyrządu
Pojemność pamięci nieulotnej flash: .................... 50 000 zapisów
Zasilanie : .................................................................. 9 do 12 Volt, dc lub zasilacz 230 V ac
Obudowa: ................................................................... Czarny lub biały plastik

Integrator systemu podłączony do komputera poprzez RS-232 lub USB pozwala połączyć TC-201 L m_Doublo w sieć z innymi urządzeniami pomiarowymi marki “Geneza”. Połączenie to jest realizowane pojedynczym kablem RS-485, a długość takiej sieci może wynieść nawet 900 metrów.
 

Termometr Mikroprocesorowy Model TK-601 NS

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis Przyrządu

Termometr mikroprocesorowy model TK - 601 jest przyrządem
służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury w klimatyzowanych
pomieszczeniach muzealnych bankach, szpitalach, przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz spożywczym (HACCP), dojrzewalniach owoców, magazynach żywności, a także do monitoringu
warunków klimatycznych, gdyż wersja RS może być podłączona
do komputera poprzez port RS-232. Tor pomiaru temperatury współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100.
Zastosowanie nowoczesnych układów scalonych zapewnia minimalny błąd pomiarów, zaś wykorzystanie dużego wyświetlacza LCD umożliwia łatwy odczyt wskazań. Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo temperatury od -50oC do +190oC z rozdzielczością 0,1*C

Automatyczne, okresowe wyłączanie funkcji pomiarowej po 2 minutach od załączenia zasilania miernika pozwala na znaczne przedłużenia czasu używania baterii/akumulatorów zasilających przyrząd.

Dane techniczne

Wejście pomiaru temperatury ... Czujnik Pt - 100 kl A lub B według PN- EN 60751 A1: 1999
Zakres pomiaru temperatury : ................................ -50*C do + 190*C
Rozdzielczość pomiaru temperatury/wilgotności: .... 0,1*C
Dokładność pomiaru temperatury: ........................... + 0,4*C
Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy miernika : ... +5*C do +40*C
Dopuszczalna wilgotność względna w miejscu pracy miernika: do 85%
Odległość miernika od głowicy pomiarowej: ..... do 100 metrów (dla wersji standard oraz RS)
Komunikacja z komputerem PC (dotyczy wersji RS): .................... złącze RS-232
Sposób rejestracji wyników pomiarowych: .... wyłącznie on-line na dysk twardy komputera
Zasilanie: ..............................zasilacz sieciowy 230 V ac / 9 Volt dc
Obudowa: ............................. Czarny plastik
Wymiary obudowy: ......................................... 165 x 95 x 40 mm
 

Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM - 201 L

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis Przyrządu

Termohigrometr mikroprocesorowy model THM - 201L
jest przyrządem służącym do precyzyjnego pomiaru
temperatury i wilgotności względnej w klimatyzowanych
pomieszczeniach muzealnych bankach, szpitalach,
przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz spożywczym (HACCP), dojrzewalniach owoców, magazynach żywności, a także do monitoringu warunków transportu żywności, gdyż jest przystosowany do montażu w kabinie kierowcy i może być zasilany z akumulatora
samochodu dostawczego.
Tor pomiaru temperatury współpracuje z czujnikiem oporowym Pt - 100. Zastosowanie nowoczesnych układów scalonych zapewnia minimalny błąd pomiarów, zaś wykorzystanie dużych wyświetlaczy cyfrowych LED w kolorze czerwonym umożliwia łatwy odczyt wskazań. Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo temperatury od -25oC do +60oC z rozdzielczością 0,1*C.
Tor pomiaru wilgotności względnej współpracuje z czujnikiem cienkowarstwowym. W układzie elektronicznym zastosowano mikroprocesor co zapewnia minimalny błąd pomiaru.
Odczyt wilgotności względnej odbywa się również za pomocą dużego wyświetlacza cyfrowego LED w kolorze zielonym.
Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo wilgotności względne od 5%
do 98% z rozdzielczością 0,1% w.w.
Jaskrawość świecenia wyświetlacza LED może być regulowana przez użytkownika
w zależności od oświetlenia w miejscu stosowania miernika.

Dane techniczne

Wejście pomiaru wilgotności.................. Cienkowarstwowy czujnik pojemnościowy
Wejście pomiaru temperatury ..... Czujnik Pt - 100 kl A lub B według PN- EN 60751 A1: 1999
Zakres pomiaru temperatury : .............. -25*C do + 60*C
Zakres pomiaru wilgotności względnej: ................. 5% do 98% RH
Rozdzielczość pomiaru temperatury/wilgotności: .... 0,1*C/0,1% w.w
Dokładność pomiaru wilgotności: ....... + 3% dla 20%<w.w<90% (w temperaturze kalibracji)
Dokładność pomiaru temperatury: ....................... + 0,4*C
Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy miernika : ... +5*C do +40*C
Dopuszczalna wilgotność wilgotność względna w miejscu pracy miernika: do 85%
Odległość miernika od głowicy pomiarowej: ..... do 50 metrów
Regulacja jaskrawości wyświetlacza LED: ....... przyciski na obudowie przyrządu
Zasilanie: .................................................. 9 do 12 Volt, dc
Obudowa: .................................... Czarny plastik

 

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 807 Dcu
z obsługą pamięci pendrive

KRT 807 DcuUlotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Komputerowy rejestrator temperatury KRT-807 DCu jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację temperatury w zakresie -90oC aż do +300oC nawet w ośmiu niezależnych punktach pomiarowych. W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą drukark i ze złączem Centronics.

Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku
twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora.

Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS - 232,usb, bądź RS - 485, zaś z modemem GSM poprzez specjalny port. Dodatkowe złącze USB obsługuje pamięc pendrive.
Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy znacznym oddaleniu komputera od przyrządu (do 250 metrów), wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego integratora systemu. Integrator umożliwia również podłączenie do jednego komputera kilku urządzeń pomiarowych (rejestratorów temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego) produkcji PW “Geneza” sp z o.o posiadających w sumie do 32 kanałów pomiarowych. Podłączony do specjalnego portu modem GSM wysyła SMS-y alarmowe i wyniki pomiarowe na żądanie użytkownika nawet na trzy telefony komórkowe.

Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 807 DCu jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych.
Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji oraz wydruku na drukarce ze złączem Centronics przy użyciu jednego klawisza klawiatury.
.
Dane techniczne

Wejście: ...... od 1 do 8 czujników temperatury Pt - 100 kl.A lub B wg PN-EN 60751 + A2:1999
Sposób podłączenia czujników Pt - 100: ....... linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:............................................. -90oC do +300oC
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: ................................................... 0,02oC
Dokładność rejestratora: . 0,1% zakresu pomiarowego według odniesienia do normy PN-EN 60751+A2:1999
Interwał czasowy rejestracji temperatury: ... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób podłączenia zewnętrznej pamięci pendrive (do 16GB) ................. złącze usb (master)
Komunikacja z komputerem: .............................. RS - 232 (odległość do komputera do 4 metrów)
RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 250 metrów)
złącze usb (slave)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: ............... wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: ............................... wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z modemem GSM: ............................................... oddzielny port w obudowie rejestratora

Sposób rejestracji wyników pomiarowych (programowalny przez użytkownika):
1................ pamięć wewnętrzna, nieulotna ( do 12 500 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2................ drukarka ze złączem Centronics i emulacją DOS podłączona bezpośrednio do KRT- 807 DCu
3. ...............On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
4. ....kopia na zewnętrzną pamięc masową usb (pendrive) i bezprzewodowe przeniesienie na komputer PC

Zasilanie: ................................................... 12 V dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: ............................................................... plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: ..................................... zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: .................................................D200 x W95 x G37 mm

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 807 DC

KRT 807 DC

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Komputerowy rejestrator temperatury KRT-807 DC jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację temperatury w zakresie od -90oC do +300oC nawet w ośmiu niezależnych punktach pomiarowych.
W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą drukark i ze złączem Centronics.
Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora.

W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora. Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS - 232, bądź RS - 485, zaś z modemem GSM przez specjalny port.
Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy znacznym oddaleniu komputera od przyrządu (do 150 metrów). Wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego integratora systemu. Integrator umożliwia również podłączenie do jednego komputera PC kilku urządzeń pomiarowych (rejestratorów temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego) produkcji PW "Geneza” sp z o.o posiadających w sumie do 32 kanałów pomiarowych. Podłączony do specjalnego portu modem GSM wysyła SMS-alarmowe i wyniki
pomiarowe na żądanie użytkownika nawet na trzy telefony komórkowe.

Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 807 DC jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych.
Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji oraz wydruku na drukarce ze złączem Centronics przy użyciu jednego klawisza klawiatury.
.
Dane techniczne

Wejście: ................ od 1 do 8 czujników temperatury Pt - 100 kl.A lub B wg PN-EN 60751 + A2:1999
Sposób podłączenia czujników Pt - 100: ............. linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:........................................................................ -90*C do +240*C
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: .................................................. 0,02oC
Dokładność rejestratora: . 0,1% zakresu pomiarowego według odniesienia do normy PN-EN 60751+A2:1999
Interwał czasowy rejestracji temperatury: ... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób podłączenia drukarki PORTI S30/40: złącze RS-232 na obudowie przyrządu (odległość do drukarki do 2 metrów)
Komunikacja z komputerem: .................................... RS - 232 ( odległość do komputera do 4 metrów)
RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 150 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: ................ wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: ................................. wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z modemem GSM: ............................................... oddzielny port w obudowie rejestratora
Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez użytkownika):
1................ pamięć wewnętrzna, nieulotna ( do 12 500 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2................ drukarka ze złączem Centronics i emulacją DOS podłączona bezpośrednio do KRT- 807 DC
3. ...............On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: .............................................................. 12 V dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: ............................................................... plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: .......................................................... zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: .....................................................................D200 x W95 x G37 mm
 

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 407 MMC

KRT 407 MMC

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Komputerowy rejestrator temperatury jest przeznaczony do
precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację temperatury w zakresie -90oC aż do +300oC nawet w czterech niezależnych punktach pomiarowych.

W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40. Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora.

Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS - 232, bądź RS - 485, zaś specjalne gniazdo umożliwia bezpośrednie skopiowanie zawartości pamięci na kartę MMC celem bezprzewodowego przeniesienia na komputer PC.
Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach
przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy znacznym oddaleniu komputera od przyrządu (do 150 metrów). Wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego integratora systemu.
Integrator umożliwia również podłączenie do jednego komputera PC kilku urządzeń pomiarowych (rejestratorów temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego) produkcji PW "Geneza” sp z o.o posiadających w sumie do 32 kanałów pomiarowych.
Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 407 MMC jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych.
Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji oraz wydruku na drukarce PORTI S30/40 przy użyciu jednego klawisza klawiatury.
.
Dane techniczne

Wejście: ............................... cztery lub dwa czujniki Pt - 100 kl.A lub B wg PN-EN 60751 + A2:1999
Sposób podłączenia czujników Pt - 100: ................ linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:..................................... -90oC aż do +300oC
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: .................................................... 0,02oC
Dokładność rejestratora: ..........
Interwał czasowy rejestracji temperatury: ..... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób podłączenia drukarki PORTI S30/40 : .........złącze RS-232 na obudowie przyrządu (odległość do drukarki do 2 metrów)
Komunikacja z komputerem: ...................................... RS - 232 ( odległość do komputera do 4 metrów)
RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 150 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: .................. wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: .................................... wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z modemem GSM: ............................... oddzielny port w obudowie rejestratora
Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez użytkownika):
1................ pamięć wewnętrzna, nieulotna ( do 12 500 zapisów w każdym kanale pomiarowym) z możliwością kopiowania
na kartę pamięci SD celem bezprzewodowego przeniesienia na komputer PC.
2................ drukarka miniaturowa PORTI S30/40 podłączona bezpośrednio do KRT- 407 MMC
3. ...............On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: .................................................................. 12 V dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: ........................................................ plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: .......................................................... zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: .....................................................................D200 x W95 x G37 mm

 

Termometr Mikroprocesorowy z Przetwornikiem Model TC-PUI

Ulotka w wersji pdf do druku.

TC-PUI
Opis przyrządu

Termometr mikroprocesorowy z przetwornikiem temperatury na standaryzowane sygnały prądowe oraz napięciowe jest precyzyjnym przyrządem umożliwiającym pomiar i/lub regulację temperatury w przypadku znacznej odległości pomiędzy przyrządem a urządzeniem wykonawczym lub
rejestratorem.
Ten precyzyjny przetwornik znajdujący szczególne zastosowanie w układach
automatyki przemysłowej pozwala przetworzyć zmianę rezystancji czujnika
Pt-100 w funkcji temperatury na standaryzowany prąd lub napięcie.
Wszystkie przetworniki są precyzyjnie kalibrowane co gwarantuje ich
kompatybilność z szeroką gamą multimetrów cyfrowych,

Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LED umożliwia odczyt wskazań nawet przy słabym oświetleniu i z dużej odległości. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie automatycznej kompensacji długości kabla łączącego zespół czujników z przetwornikiem/termometrem pozwala na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów).

Termohigrometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LED, aktualnej temperatury przy równoczesnym
wyjściu sygnału analogowego 4 do 20 mA i 0 do 10 V na inne urządzenie.
Przyrząd może być dostarczany z różnymi typami czujników w tym również w wykonaniu kanałowym.

Parametry techniczne

Wejście:..................................... Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A według PN-EN60751+A2:1999
Wyjście: ...................................................... Standaryzowany prąd 4 do 20 mA
................................................................ Standaryzowane napięcie 0 do 10 V
Zakres mierzonej temperatury: ...............................................................-50*C do +150*C
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ....................................... 0,1*C
Dokładność pomiaru temperatury (bez uwzględnienia błędu czujnika): . 0,08 % zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: .................................................... Czerwony wyświetlacz LED 0,4 cala
Jaskrawość świecenia wyświetlacza: ..................................... ustawiana przez użytkownika
Zasilanie termometru :............................................................. adapter 230 V ac / 9 Volt dc
Obudowa termometru: .......................................................... biały plastik
Wymiary obudowy: ........................................................... 120 x 80 x 45 mm

Opcje:
Zakres przetwarzania temperatury według wymagań użytkownika podany przy zamówieniu przyrządu.

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 807 D

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Komputerowy rejestrator temperatury KRT-807 D jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację temperatury w zakresie od -90°C aż do +300°C w nawet ośmiu punktach pomiarowych.

W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą wbudowanej drukarki PORTI. Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora.

Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS-232, bądź RS-485. Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy znacznym oddaleniu komputera od przyrządu (do 150 metrów). Wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego integratora systemu.

Integrator umożliwia również podłączenie do jednego komputera PC kilku urządzeń pomiarowych (rejestratorów temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego) produkcji PW "Geneza" sp z o.o posiadających w sumie do 32 kanałów pomiarowych. Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 807 D jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych. Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji oraz wydruku na opcjonalnej drukarce PORTI przy użyciu jednego klawisza klawiatury. Dodatkowo urązdzenie posiada opcję "Termografia" umożliwiającą przeprowadzenie walidacji rozkładu temperatury w cieplarkach, suszarkach, lodówkach laboratoryjnych oraz łaźniach wodnych zgodnie z wymaganiami dokumentu PCA EA- 4/10 "Akredytacja laboratoriów mikrobiologicznych".

Dane techniczne
Wejście: osiem czujników Pt - 100 kl. A lub B wg normy PN-EN 60751 + A2:1999
Sposób podłączenia czujników Pt - 100: linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury: -90°C do +300°C
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: 0,02°C
Dokładność rejestratora: 0,1% zakresu pomiarowego według odniesienia do normy PN-EN 60751+A2:1999
Interwał czasowy rejestracji temperatury: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Drukarka PORTI S30/40 : wbudowana do przyrządu
Komunikacja z komputerem: RS - 232 lub USB przez konwerter (odległość do komputera do 4 metrów)
RS - 485 - wymagany konwerter (odległość od komputera do 150 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Przełączanie kanałów pomiarowych:
  1. automatyczne
  2. ręczne za pomocą klawiatury
Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez użytkownika):
  1. pamięć wewnętrzna, nieulotna (do 6250 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
  2. opcjonalna drukarka miniaturowa PORTI S30/40 podłączona bezpośrednio do KRT- 807 D
  3. on-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: 12 V/3A dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: D240 x W145 x G95 mm

Termometr Mikroprocesorowy Rejestrujący Model TKP-801 MMC

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Rejestrujący termometr mikroprocesorowy jest podręcznym miernikiem służacym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Jego łatwa obsługa, zasilanie z akumulatorów lub z zewnętrznego źródła i małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz w przetwórstwie spożywczym (HACCP), zgodnie z obowiązującymi przepisami
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia: "Wymagania higieniczno - sanitarne
w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki
pożywcze" (Dz. Ustaw Nr 104 poz. 1096 z 2004 roku).

Przyrząd jest przystosowany do montażu na ścianie i może być zasilany
zarówno z wewnętrznych akumulatorków (ładowanych za pomocą
zewnętrznej ładowarki) jak i adaptera 230 V ac/ 4,5 V dc. Termometr
rejestrujący TKP-801 MMC współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100.
Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia oszczędne używanie akumulatora zasilającego. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie linii 4 -ro przewodowej czujnika pozwala na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów).
Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, która panowała w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu
wyłączenia przyrządu. Łatwa obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera. Wyniki rejestracji mogą być przeniesione na kartę pamięci SD (Multi Media Card) i następnie przy pomocy czytnika na dysk twardy dowolnego komputera PC. Istnieje także możliwość bezpośredniego odczytu rejestru z karty MMC na komputerze kieszonkowym typu Palm PC, jeśli jest on przystosowany do współpracy z tego typu kartami.
Termometr poprzez swoje złącze RS-232 może być także zaprogramowany z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. Poza tym zawartość pamięci może być wydrukowana zarówno w formie tabelarycznej jak i wykresu za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40, podłączanej bezpośrednio do złącza RS-232 termometru. Poprzez swoje złącze RS-232 termometr może również bezpośrednio współpracować z komputerem PC.
Dwie kolorowe lampki sygnalizują przekroczenie alarmowych poziomów temperatury lub rozładowanie
akumulatorów.

Parametry techniczne

Wejście:........................ Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A według PN-EN60751+A2:1997
Zakres mierzonej temperatury: ......................................--90oC do +240oC
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury .......................................... 0,02*C
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ............................................ 0,02*C
Dokładność pomiaru temperatury (bez uwzględnienia błędu czujnika):.... 0,05 % zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: ............................... Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem:
bezpośrednia.................................................................. RS - 232
pośrednia ............................. czytnik karty pamięci SD (Multi Media Card)
Pamięć wewnętrzna ............................................................................. 50.000 zapisów
Pamięć zewnętrzna: ............... karta pamięci SD (Multi Media Card) 32 MB lub 64 MB lub 128 MB
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci ....................... od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru :....cztery akumulatorki Ni-MH 1,2V / 700mAh lub poprzez adapter 230 V ac/4,5Volt dc
Obudowa termometru: ............................................ biały plastik
Wymiary obudowy: .......................................................... 215 x 115 x 42 mm


 

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 406 GSM

Ulotka w wersji pdf do druku.

krt406gsmOpis przyrządu
Komputerowy rejestrator temperatury jest przeznaczony do
precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację temperatury w zakresie od -90oC aż do +300oC nawet w czterech niezależnych punktach pomiarowych.
W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40. Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora. Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS - 232, bądź RS - 485, zaś z modemem GSM przez specjalny port.
Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy znacznym oddaleniu komputera od przyrządu (do 150 metrów). Wymaga
to jednak zastosowania odpowiedniego integratora systemu. Integrator umożliwia również podłączenie do jednego komputera PC kilku urządzeń pomiarowych (rejestratorów temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego) produkcji PW "Geneza" sp z o.o posiadających w sumie do 32 kanałów pomiarowych. Podłączony do specjalnego portu modem GSM wysyła SMS-alarmowe i wyniki pomiarowe na żądanie użytkownika nawet na trzy telefony komórkowe.
Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 406 GSM jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych.
Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji oraz wydruku na drukarce PORTI S30/40 przy użyciu jednego klawisza klawiatury.

Dane techniczne

Wejście: ............................... cztery lub dwa czujniki Pt - 100 kl.A lub B wg PN-EN 60751 + A2:1999
Sposób podłączenia czujników Pt - 100: .................... linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:......................................... -90oC do +300oC


Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: .................................... 0,02oC
Dokładność rejestratora: ......... 0,1% zakresu pomiarowego według odniesienia do normy PN-EN 60751+A2:1999
Interwał czasowy rejestracji temperatury: ............... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób podłączenia drukarki PORTI S30/40: złącze RS-232 na obudowie przyrządu (odległość do drukarki do 2 metrów)
Komunikacja z komputerem: ................... RS - 232 ( odległość do komputera do 4 metrów)
RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 150 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: ........................... wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: ........................................ wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z modemem GSM: ..................................... oddzielny port w obudowie rejestratora
Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez użytkownika):
1................ pamięć wewnętrzna, nieulotna ( do 12 500 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2................ drukarka miniaturowa PORTI S30/40 podłączona bezpośrednio do KRT- 406 FL
3. ...............On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: ................................................................... 12 V dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: ..................................................................... plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: .......................................................... zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: .......................................................D200 x W95 x G37 mm

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 406 D

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Komputerowy rejestrator temperatury KRT-406 D jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację temperatury w zakresie od -90oC aż do +300oC w czterech lub dwóch niezależnych punktach pomiarowych.
W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą wbudowanej drukarki PORTI . Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora.
Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS - 232, bądź RS - 485.
Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy znacznym oddaleniu komputera od przyrządu (do 150 metrów). Wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego integratora systemu. Integrator umożliwia również podłączenie do jednego komputera PC kilku urządzeń pomiarowych (rejestratorów temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego) produkcji PW "Geneza” sp z o.o posiadających w sumie do 32 kanałów pomiarowych.
Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 406 D jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych.
Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji oraz wydruku na drukarce PORTI przy użyciu jednego klawisza klawiatury.
.
Dane techniczne

Wejście: ............................... cztery lub dwa czujniki Pt - 100 kl.A lub B wg PN-EN 60751 + A2:1999
Sposób podłączenia czujników Pt - 100: ............... linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:............................................................ -90*C do +300*C
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: .............................................................. 0,02oC
Dokładność rejestratora: ....... 0,1% zakresu pomiarowego według odniesienia do normy PN-EN 60751+A2:1999
Interwał czasowy rejestracji temperatury: ... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Drukarka PORTI S30/40 : ............................................. wbudowana do przyrządu
Komunikacja z komputerem: ................... RS - 232 (odległość do komputera do 4 metrów)
RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 150 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: ................................. wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: .......................... wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Przełączanie kanałów pomiarowych:
1.automatyczne
2.ręczne za pomocą klawiatury
Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez użytkownika):
1................ pamięć wewnętrzna, nieulotna ( do 12 500 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2................ drukarka miniaturowa PORTI S30/40 podłączona bezpośrednio do KRT- 406 FL
3. ...............On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: .................................................................... 12 V dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: .......................................................... plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: .......................................................... zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: .....................................................................D200 x W95 x G37 mm

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 406 FL

Ulotka w wersji pdf do druku.

KRT 406 FLOpis przyrządu

Komputerowy rejestrator temperatury jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację temperatury w zakresie od -90oC aż do +300oC nawet w czterech niezależnych punktach pomiarowych.
W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40. Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku
chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora.

Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS - 232, bądź RS - 485.
Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy znacznym oddaleniu komputera od przyrządu (do 150 metrów). Wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego integratora systemu. Integrator umożliwia również podłączenie do jednego komputera PC kilku urządzeń pomiarowych (rejestratorów temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego) produkcji PW "Geneza” sp z o.o posiadających w sumie do 32 kanałów pomiarowych.

Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 406 FL jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych.
Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji oraz wydruku na drukarce PORTI S30/40 przy użyciu jednego klawisza klawiatury.

Dane techniczne

Wejście: ............................ cztery lub dwa czujniki Pt - 100 kl.A lub B wg PN-EN 60751 + A2:1999
Sposób podłączenia czujników Pt - 100: ....................... linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:.......................................................... -90oC do +300oC
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: .............................................................. 0,02oC
Dokładność rejestratora: .......... 0,1% zakresu pomiarowego według odniesienia do normy PN-EN 60751+A2:1999
Interwał czasowy rejestracji temperatury: ............... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób podłączenia drukarki PORTI S30/40 : ..złącze RS-232 na obudowie przyrządu (odległość do drukarki do 2 m.)
Komunikacja z komputerem: ................................................... RS - 232 ( odległość do komputera do 4 metrów)
RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 150 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: ................................. wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: .................................................... wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Przełączanie kanałów pomiarowych:
1.automatyczne
2.ręczne za pomocą klawiatury
Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez użytkownika):
1................ pamięć wewnętrzna, nieulotna ( do 12 500 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2................ drukarka miniaturowa PORTI S30/40 podłączona bezpośrednio do KRT- 406 FL
3. ...............On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: ................................................................................... 12 V dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: .................................................................................. plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: .......................................................... zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: .....................................................................D200 x W95 x G37 mm


Termometr Mikroprocesorowy Model TKP- 504 N

Ulotka w wersji pdf do druku.


tkp504nOpis przyrządu

Mikroprocesorowy termometr rejestrujący model TKP-504 N jest podręcznym miernikiem służącym do pomiaru i rejestracji temperatury powierzchni ciał stałych, cieczy oraz gazów. Jego łatwa obsługa, zasilanie
bateryjne lub akumulatorowe, a także kieszonkowe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle spożywczym (HACCP), farmacji (GMP) klimatyzacji, meteorologii i ochronie środowiska.
Termometr mikroprocesorowy model TKP-504 N współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100. Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia oszczędne używanie baterii zasilającej.

Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogamowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej czujnika stosowanego przez użytkownika. Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkunastu metrów).

Termometr pozwala na odczyt, z rozdzielczością 0,1*C, aktualnej temperatury jak również temperatury
minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia termometru. Użytkownik może również na żądanie skasować wartość minimalną i maksymalną temperatury. Można także poprzez jego złącze RS-232 lub klawiaturę zaprogramować go tak aby zapisywał w swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie i odstępie (interwale) pomiędzy kolejnymi zapisami.

Po zakończeniu rejestracji, zgromadzone w pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru mogą być przeniesione na dysk twardy komputera PC. W warunkach polowych użytkownik może również wydrukować wyniki rejestracji na kieszonkowej drukarce PORTI S30/40 podłączanej bezpośrednio do gniazdka w obudowie termometru. Użytkownik może wybrać, za pomocą klawiatury termometru, sposób wydruku (tabela ze stemplem czasowym lub wykres). Na każdym wydruku jest również nagłówek zawierający identyfikator termometru i operatora przyrządu, miejsce rejestracji, okres i interwał rejestracji a także temperatura średnia, minimalna i maksymalne podczas rejestracji temperatury.

Termometr został także wyposażony w alarmy wizualne przekroczenia zadanych przez użytkownika wartości minimalnej i maksymalnej temperatury oraz alarmu niskiego poziomu napięcia baterii/akumulatorów zasilających. Celem oszczędnego używania baterii/akumulatorów zastosowano innowacyjne auto-wyłączanie przyrządu blisko 10-cio krotnie obniżające pobór prądu przy zachowaniu funkcji rejestracji i alarmów przekroczenia temperatury.

Dodatkowo w obudowie miernika umieszczono czujnik półprzewodnikowy mierzący, z rozdzielczością 1*C, temperaturę środowiska otaczającego miernik.
Dla swojej wygody użytkownik może, korzystając z komputera PC, zaprogramować cztery lokalizacje i czterech operatorów przyrządu. Podczas pomiarów w terenie para tych parametrów może być wybrana przez użytkownika za pomocą klawiatury termometru TKP-504 N i jest uwzględniana podczas rejestracji temperatury a potem drukowana na drukarce PORTI lub/i przenoszona na dysk twardy komputera PC.

Parametry techniczne

Wejście:.........................................Czujnik temperatury . Pt - 100 klasaA lub B według PN-EN 60751+A2:1999
Zakres pomiarowy termometru: .................................................................... -90,0*C do +199,9*C
Sposób podłączenia czujnika do termometru: ...... Kabel czterożyłowy łączony za pomocą gniazd
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ........................................... 0,1*C
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ....................... 0,1*C
Dokładność pomiaru temperatury(bez uwzględnienia błędu czujnika): ......... 0,08% zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: ................................................... Wyświetlacz LCD 3,5 cyfry
Komunikacja z komputerem i drukarką PORTI : ..................................RS-232
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci: ............................od 1 minuty do 99 godzin
Pamięć wewnętrzna:.................................... 12 500 zapisów w każdej lokalizacji (razem 50 000 zapisów)
Alarmy przekroczenia zadanej temperatury i rozładowania baterii zasilających: ............ świecące diody LED i wyświetlacz LCD
Zasilanie termometru: . ................. Baterie 3 x 1,5V lub akumulatory 3 x 1,2V w rozmiarze AAA
Obudowa termometru: ................................................. Szary lub Czarny plastik
Wymiary obudowy: ....................................................... 104 x 62 x 38 mm

Mikroprocesorowy Termometr Rejestrujący Model G 485 TC

Ulotka w wersji pdf do druku.

g485tcOpis przyrządu

Termometr Rejestrujący model G485 TC jest przeznaczony do
precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury o w przemyśle
spożywczym (np. Chłodniach, przechowalniach owoców i warzyw,
magazynach wyrobów spożywczych itp.), przemyśle farmaceutycznym
oraz badaniach naukowych i różnych procesach technologicznych.
Konstrukcja przyrządu zapewnia wymaganą dokładność
zarówno w układach pomiarowych jak i w układach rejestracji.
Czujnik temperatury Pt-100 jest dołączany do rejestratora za pomocą
kabla 4-ro żyłowego co umożliwia dokładny pomiar niezależnie od
jego długości.

Plastikowa obudowa rejestratora, w której znajduje się układ elektroniczny oraz akumulator
podtrzymujący rejestrację w przypadku krótkotrwałego zaniku napięcia zasilającego, umożliwia
jego łatwy montaż oraz proste podłączenie kabla pomiarowego nawet w warunkach ujemnej
temperatury panującej na przykład w chłodni.

Zastosowanie złącza RS-485 pozwala na równoczesne podłączenie do komputera do 80 sztuk
rejestratorów, również w kombinacji z termohigrometrami rejestrującymi G485 THM.
W oparciu o termohigrometry i termometry serii G485 można zbudować systemy rejestracji w
dużych obiektach, gdyż sumaryczna długość kabla połączeniowego rejestratorów połączonych
w sieć może wynosić nawet 1000 metrów. Dodatkowo w przypadku zastosowania rejestratorów
temperatury G485 TC możliwe jest dodatkowe oddalenie czujnika temperatury od przyrządu
pomiarowego nawet do 100 metrów.
Na pokrywie rejestratora jest także umieszczona czerwona dioda świecąca LED, która sygnalizuje
zasilanie przyrządu (ciągłe świecenie) lub przekroczenie progu alarmowego mierzonych wartości
temperatury (świecenie impulsowe).

Ostatni z rejestratorów, poprzez specjalny integrator systemu rejestracji, jest podłączony do
komputera PC. Nie jest wymagany oddzielny komputer do prowadzenia rejestracji, gdyż program
obsługi pracuje w tle. Dla wymagających użytkowników, można, korzystając z handlowej karty
graficznej, podłączyć do komputera oddzielny monitor służący tylko do obserwacji wyników
rejestracji.. Ponadto, duża pamięć wewnętrzna (bufor) o pojemności 50 000 zapisów dla każdego
rejestratora, umożliwia zapis przy wyłączonym komputerze i późniejsze skopiowanie wyników
rejestracji na dysk twardy współpracującego komputera.

Rejestrator ten jest w szczególności polecany do monitoringu krytycznych punktów kontroli
(KPK) jakimi jest temperatura przy produkcji, dystrybucji i sprzedaży żywności
(system HACCP)
oraz do badań naukowych.

Parametry techniczne

Element czujnikowy temperatury : ........................... Pt - 100 klasa B według PN-EN - 60751
Zakres pomiaru temperatury : ................................ - 100*C do +400*C
Dokładność pomiaru temperatury: ......................... : 0,05% zakresu pomiarowego
Rozdzielczość odczytu temperatury na monitorze współpracującego komputera: 0,02*C
Obudowa : ............................................................. plastikowa w kolorze szarym
Sposób montażu : ............. za pomocą kołka rozporowego
Przewód przyłączeniowy: ...................... kabel specjalizowany do transmisji danych po RS-485
Sposób podłączenia przewodu: ............. wtyk specjalny na obudowie
Zasilanie: ................................................ 6 V dc (poprzez adapter 230 V ac / 6V dc)
Pamięć wewnętrzna: ................................. 50 000 zapisów
Interwał rejestracji: ........................ od 1 minuty do 99 godzin (ustawiany za pomocą komputera)
Alarmy: .......................................... czerwona dioda LED


Termometr Mikroprocesorowy Rejestrujący Model TKP-502 MMC

Ulotka w wersji pdf do druku.

TKP 502 MMC Opis przyrządu

Rejestrujący termometr mikroprocesorowy jest podręcznym miernikiem służacym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Jego łatwa obsługa, zasilanie z akumulatorów lub z zewnętrznego źródła i małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz w przetwórstwie spożywczym (HACCP), zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia: "Wymagania higieniczno - sanitarne w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze" (Dz. Ustaw Nr 104 poz. 1096 z 2004 roku).

Przyrząd jest przystosowany do montażu na ścianie i może być zasilany
zarówno z wewnętrznych akumulatorków (ładowanych za pomocą
zewnętrznej ładowarki) jak i adaptera 230 V ac/ 4,5 V dc. Termometr rejestrujący TKP-502 MMC współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100.

Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia oszczędne używanie akumulatora zasilającego. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie linii 4 -ro przewodowej czujnika pozwala na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów).
Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również
temperatury minimalnej i maksymalnej, która panowała w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia przyrządu. Łatwa obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera. Wyniki rejestracji mogą być przeniesione na kartę pamięci SD (Multi Media Card) i następnie przy pomocy czytnika na dysk twardy dowolnego komputera PC. Istnieje także możliwość bezpośredniego odczytu rejestru z karty MMC na komputerze kieszonkowym typu Palm PC, jeśli jest on przystosowany do współpracy z tego typu kartami.
Termometr poprzez swoje złącze RS-232 może być także zaprogramowany z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. Poza tym zawartość pamięci może być wydrukowana zarówno w formie tabelarycznej jak i wykresu za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40, podłączanej bezpośrednio do złącza RS-232 termometru. Poprzez swoje złącze RS-232 termometr może również bezpośrednio współpracować z komputerem PC.
Dwie kolorowe lampki sygnalizują przekroczenie alarmowych poziomów temperatury lub rozładowanie
akumulatorów.

Parametry techniczne

Wejście:........................... Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A według PN-EN60751+A2:1997
Zakres mierzonej temperatury: ..............................................-90oC do +240oC
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ........................... 0,01oC
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: .............. 0,01oC
Dokładność pomiaru temperatury: ................................... 0,05 % zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: ............................................ Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem:
bezpośrednia................................................... RS - 232
pośrednia ........................................ czytnik karty pamięci SD (Multi Media Card)
Pamięć wewnętrzna ....................................................... 50.000 zapisów
Pamięć zewnętrzna: ..................... karta pamięci SD (Multi Media Card) 32 MB lub 64 MB lub 128 MB
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci ....................... od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru:.....cztery akumulatorki Ni-MH 1,2V / 700mAh lub poprzez adapter 230 V ac/4,5Volt dc
Obudowa termometru: ............................................ biały plastik
Wymiary obudowy: ......................................................... 120 x 80 x 45 mm

 

Rejestrujący Termometr Mikroprocesorowy TKP - 202m

TKP - 202mOpis przyrządu

Mikroprocesorowy termometr kieszonkowy TKP-202m jest podręcznym miernikiem służącym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury powierzchni ciał stałych, cieczy i gazów. Jego łatwa obsługa, zasilanie bateryjne i kieszonkowe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i przemyśle ceramicznym, suszarniach, przemyśle włókienniczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy.
Termometr mikroprocesorowy model TKP-202 m współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100. 
Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlaczy LCD umożliwia oszczędne używanie baterii zasilającej. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika.

Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilku metrów). Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia termometru. Można także poprzez jego złącze RS-232 zaprogramować go z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. 
Po zakończeniu rejestracji zgromadzone w pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru mogą być przeniesione na dysk twardy komputera.

Parametry techniczne

Wejście:...........................Czujnik temperatury . Pt - 100 klasa B według PN-EN 60751+A2:1997
Sposób podłączenia czujnika do termometru: ....... Kabel czterożyłowy łączony za pomocą gniazd
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ........... ................. 0,01oC
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ........ 0,1oC
Dokładność pomiaru temperatury: ............ 0,05% dla zakresu pomiarowego od -50oC do +150o
oraz 0,1% dla zakresu pomiarowego od +150oC do + 200oC
Odczyt temperatury: ................................................. Wyświetlacz alfanumeryczny LCD
Komunikacja z komputerem: ............................................................ RS - 232
Pamięć wewnętrzna (wersja Fl) ..................................................... 50.000 zapisów
Zasilanie termometru: ................................................ Bateria lub akumulator 6 Volt
Obudowa termometru: ................................................................. Czarny plastik
Wymiary obudowy: ...................................................................... 146 x 82 x 39


Rejestrujący Termometr Mikroprocesorowy Model TKP- 302Fl

TKP 302 FL Opis przyrządu

Mikroprocesorowy termometr rejestrujący TKP-302fl jest poręcznym miernikiem służącym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury powierzchni ciał stałych, cieczy i gazów.
Jego łatwa obsługa, zasilanie z zewnętrznego źródła i małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i przemyśle
ceramicznym, suszarniach, przemyśle włókienniczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy.

Szczególnie termometr ten jest dedykowany do monitoringu warunków transportu żywności zgodnie z wymaganiami HACCP a w przypadku wyrobów mleczarskich unijnej dyrektywy 92/46/EEC i Polskiej Normy PN-A-86002:1999, gdyż jest przystosowany do montażu w kabinie kierowcy i może być zasilany z akumulatora samochodu dostawczego.

Termometr mikroprocesorowy model TKP-302 fl współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100.  Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlaczy LCD  umożliwia oszczędne używanie baterii zasilającej. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika. Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkunastu metrów). 

Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia termometru. Można także poprzez jego złącze RS-232 zaprogramować go z poziomu komputera, tak aby
zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. Po zakończeniu rejestracji zgromadzone w pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru mogą być przeniesione na dysk twardy komputera.

Parametry techniczne

Wejście:.................Czujnik temperatury . Pt - 100 klasa B według PN-EN 60751+A2:1997
Sposób podłączenia czujnika do termometru: ...... Kabel czterożyłowy łączony za pomocą gniazd
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ........................... 0,01oC
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ........ 0,01oC
Dokładność pomiaru temperatury: .............. 0,05% dla zakresu pomiarowego od -50oC do +150o
oraz 0,1% dla zakresu pomiarowego od +150oC do + 200oC
Odczyt temperatury: ............................. Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem: ...................................................... RS - 232
Pamięć wewnętrzna (wersja Fl) ............................................... 50.000 zapisów
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci ............... od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru: ........... z akumulatora samochodowego 12 Volt poprzez adapter do gniazda zapalniczki lub adapter 220 V ac
Obudowa termometru: ................................................................ Czarny plastik
Wymiary obudowy: ................................................................ 165 x 95 x 40


  
Termometr Mikroprocesorowy Model TKP - 402Fl

TKP 402 FlOpis przyrządu

Mikroprocesorowy termometr kieszonkowy TKP-402Fl (zobacz zdjęcie) jest podręcznym miernikiem służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury powierzchni ciał stałych, cieczy i gazów. Jego łatwa obsługa, zasilanie bateryjne i kieszonkowe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i przemyśle ceramicznym, suszarniach, przemyśle włókienniczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy. Termometr mikroprocesorowy model TKP-402 Fl współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100. 
Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlaczy LCD umożliwia oszczędne używanie baterii zasilającej. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika.
Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilku metrów). Termometr pozwala na odczyt, z rozdzielczością 0,01oC, aktualnej temperatury jak również temperatury  minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu  wyłączenia termometru.

Parametry techniczne

Wejście:..........................Czujnik temperatury . Pt - 100 klasa B według PN-EN 60751+A2:1997
Sposób podłączenia czujnika do termometru: ... Kabel czterożyłowy łączony za pomocą gniazd
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury .......................... 0,01oC
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ........ 0,1oC
Dokładność pomiaru temperatury: ................................... 0,1% zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: ........................ Wyświetlacz alfanumeryczny LCD
Pamięć wewnętrzna (wersja Fl) .............................................. 50.000 zapisów
Zasilanie termometru: ...................................................... Bateria lub akumulator 6 Volt
Obudowa termometru: ..................................................... Czarny plastik
Wymiary obudowy: ......................................................... 146 x 82 x 39

 

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT - 2004

KRT 2004Opis przyrządu

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT-2004 (zobacz zdjęcie) jest poręcznym miernikiem służącym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury
powierzchni ciał stałych, cieczy i gazów. Jego łatwa obsługa, zasilanie z zewnętrznego źródła i małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i przemyśle farmaceutycznym, suszarniach, przemyśle włókienniczym, przetwórstwie spożywczym oraz w hurtowniach leków.
Szczególnie termometr ten jest dedykowany do monitoringu warunków transportu żywności zgodnie z wymaganiami HACCP oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia RP (Dz.Ustaw nr 21 poz.179 z roku 2003), a w przypadku wyrobów mleczarskich unijnej dyrektywy 92/46/EEC i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. Ustaw nr 117 poz. 1011 z roku 2002). W przypadku leków spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. nr 144 poz.1216 z 26.07.2002).

Przyrząd jest przystosowany do montażu w kabinie kierowcy i może być zasilany z akumulatora samochodu dostawczego. Komputerowy Rejestrator Temperatury model KRT - 2004 współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100. Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia oszczędne używanie akumulatora zasilającego. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika. Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów). Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia termometru. Łatwa obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu
pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera.

Można także poprzez jego złącze RS-232 zaprogramować go z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. Po zakończeniu rejestracji zgromadzone w pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru mogą być przeniesione na dysk twardy komputera za pomocą złącza RS-232 lub za pośrednictwem czytnika pamięci rejestratorów model UC-103. Dwie kolorowe lampki sygnalizują przekroczenie alarmowych poziomów temperatury.

Parametry techniczne

Wejście:.............................Czujnik temperatury Pt - 100 klasa B według PN-EN 60751+A2:1997
Sposób podłączenia czujnika do termometru: ............. Kabel czterożyłowy łączony za pomocą gniazd
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ......................... 0,01oC
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ....... 0,01oC
Dokładność pomiaru temperatury: ......... 0,05% dla zakresu pomiarowego od -50oC do +150oC
oraz 0,1% dla zakresu pomiarowego od +150oC do + 200oC
Odczyt temperatury: .................................... Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem: ........................................... RS - 232
Pamięć wewnetrzna (wersja Fl) ................................ 50.000 zapisów
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci .................. od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru: ........... z akumulatora samochodowego 12 Volt poprzez adapter do gniazda zapalniczki lub adapter 220 V ac
Obudowa termometru: ................................................ Czarny plastik
Wymiary obudowy: .................................................... 165 x 95 x 40

 
Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT - 2005

KRT 2005Opis przyrządu

Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 2005 jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury w przemyśle spożywczym,
farmaceutycznym, dojrzewalniach owoców, chłodniach składowych (HACCP) oraz w klimatyzowanych pomieszczeniach muzealnych, bankach oraz szpitalach.
Jego łatwa obsługa i małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w warunkach przemysłowych. Przyrząd jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, dzięki czemu nawet w przypadku awarii zewnętrznego zasilania rejestracja jest kontynuowana. Rejestrator jest także wyposażony w pamięć wewnętrzną umożliwiającą zapis do 50 000 pomiarów. Wyniki zapisane w pamięci wewnętrznej mogą być przeniesione do komputera, bądź też zostać wydrukowane na drukarce komputerowej podłączonej bezpośrednio do gniazda znajdującego się na obudowie KRT-2005.

Komputerowy rejestrator temperatury model KRT - 2005 współpracuje z dwoma czujnikami oporowymi Pt-100, zaś z komputerem komunikuje się za pośrednictwem złącza RS-232 lub RS -485. Złącze RS-485 pozwala na podłączenie do jednego komputera za pomocą przewodu trójżyłowego do 31 sztuk KRT-2005.
Zastosowanie wewnętrznego mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie
alfanumerycznego wyświetlacza LCD umożliwia dogodny odczyt wyników. Istotną zaletą termometru/rejestratora jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika. Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do stu metrów). Podczas procesu rejestracji, termometr rejestratora pozwala na odczyt, z rozdzielczością 0,01oC, aktualnej temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia zasilania rejestratora. Przyrząd umożliwia równoczesny pomiar dwoma czujnikami
temperatury. Posiada także alarm wizualny przekroczenia zadanych wartości granicznych temperatury.

Parametry techniczne

Wejście:................Dwa czujniki temperatury Pt - 100 klasa A lub B według PN-EN 60751+A2:1997
Zakres pomiaru temperatury: ....................................... -90oC do +200oC
Odległość miernika od czujnika: .................................... Do 100 metrów (linia czterożyłowa)
Sposób podłączenia czujnika do termometru: ........... Kabel czterożyłowy łączony za pomocą gniazda
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ................................ 0,01oC
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ........ 0,01oC
Dokładność pomiaru temperatury: .............................................. 0,05% zakresu pomiarowego
Komunikacja z komputerem: ............ złącze RS - 232 (odległość od komputera do 3 metrów) złącze RS - 485 (odległość od komputera do 100 metrów)
Interwał czasowy rejestracji poszczególnych punktów rejestracji : ..... od 1 minuty do 99 godzin
Archiwizacja wyników pomiarowych: ................... dysk twardy współpracującego komputera
Odczyt temperatury: ................................................... Wyświetlacz alfanumeryczny LCD
Sposób programowania: ............................................... za pomocą klawiatury przyrządu lub komputera
Alarmy przekroczenia wartości progowych: ...................... ikony podświetlane diodami LED
Dostęp do klawiatury przyrządu: ... zamykane na zatrzask drzwiczki transparentne na obudowie przyrządu
Zasilanie termometru: .................................................................... 220 V/50Hz
Dopuszczalna wilgotność względna w miejscu pracy miernika: .............. Do 85 % w.w.
Obudowa termometru: ................ plastikowa w kolorze szarym, przystosowana do montażu na ścianie
Wymiary: ......................................... D125 x W210 x G140 mm

 

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-406 GSM Lodówkowy
ulotka w wersji PDF

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-406 GSM LodówkowyOpis przyrządu:

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-406 GSM jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury w szafie chłodniczej. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację w nawet w dwóch niezależnych punktach pomiarowych. Miernik jest dedykowany do monitoringu warunków przechowywania leków i realizacji procedur jakościowych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej Leków, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2015 r ( Dz. Ustaw 2015 poz.381). Podłączenie opcjonalnego modemu GSM pozwala na wysyłanie SMS-ów alarmowych nawet na trzy telefony komórkowe. W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej i drukowania ich za pomocą wbudowanej w lodówkę, miniaturowej drukarki. Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera poprzez transmisję danych przez interfejs RS-485 lub na WiFi oddalony komputer. Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-406 GSM jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych a także podczas transportu materiałów wrażliwych. Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji przy pomocy jednego klawisza klawiatury. Również Menu wydruku jest wywoływane przez przyciśnięcie jednego klawisza.

Dane techniczne:

Wejście: jeden lub dwa czujniki temperatury Pt-100 zgodne z normą PN-EN 60751 + A2:1997
Sposób podłączenia głowic pomiarowych: linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury: -90°C do +200°C
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: 0,02°C
Interwał czasowy rejestracji temperatury: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób wydruku wyników pomiarowych na drukarce: tabelaryczny lub w formie wykresu
Sposób podłączenia drukarki: opcjonalnie wbudowana do szafy chłodniczej lub mroźniczej
Komunikacja z komputerem: RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 100 metrów)
USB - kabel transmisji danych podłączany do gniazda USB
opcjonalnie poprzez router WiFi ( możliwość podłączenia do 128 mierników)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Przełączanie kanałów pomiarowych: 1.automatyczne
2.ręczne za pomocą klawiatury
Sposób rejestracji wyników pomiarowych (programowalny przez użytkownika): 1.. pamięć wewnętrzna, nieulotna (do 25 000 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2. drukarka miniaturowa podłączona bezpośrednio do KRT-406 GSM
3. On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: 12 V, 3,6 A dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: plastikowa, panelowa, przystosowana do montażu w nadstawce szafy chłodniczej lub mroźniczej
Odporność klimatyczna: zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: D180 x W130 x G60 mm

 

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC BT Lodówkowy)
ulotka w wersji PDF

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC BT LodówkowyOpis przyrządu

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC BT jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury w szafie chłodniczej. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację w nawet w dwóch niezależnych punktach pomiarowych. Miernik jest dedykowany do monitoringu warunków przechowywania leków i realizacji procedur jakościowych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej Leków, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2015 r (Dz. Ustaw 2015 poz.381). Przyrząd spełnia też wymagania monitoringu temperatury w lodówce i zamrażarce medycznej do krwi i osocza. W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej i drukowania ich za pomocą wbudowanej w lodówkę, miniaturowej drukarki. Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera poprzez transmisję danych przez interfejs RS-485 lub WiFi na oddalony komputer. Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC BT jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych a także podczas transportu materiałów wrażliwych. Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji przy pomocy jednego klawisza klawiatury. Również Menu wydruku jest wywoływane przez przyciśnięcie jednego klawisza.

Dane techniczne:

Wejście: jeden lub dwa czujniki temperatury Pt-100 zgodne z normą PN-EN 60751 + A2:1997
Sposób podłączenia głowic pomiarowych: linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury: -90°C do +200°C
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: 0,02°C
Interwał czasowy rejestracji temperatury: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób wydruku wyników pomiarowych na drukarce: tabelaryczny lub w formie wykresu
Sposób podłączenia drukarki: opcjonalnie wbudowana do szafy chłodniczej lub mroźniczej
Komunikacja z komputerem: RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 100 metrów)
USB - kabel transmisji danych podłączany do gniazda USB
opcjonalnie poprzez router WiFi ( możliwość podłączenia do 128 mierników)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Przełączanie kanałów pomiarowych: 1.automatyczne
2.ręczne za pomocą klawiatury
Sposób rejestracji wyników pomiarowych (programowalny przez użytkownika): 1.. pamięć wewnętrzna, nieulotna (do 25 000 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2. drukarka miniaturowa podłączona bezpośrednio do KRT-406 GSM
3. On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: 12 V, 3,6 A dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: plastikowa, panelowa, przystosowana do montażu w nadstawce szafy chłodniczej lub mroźniczej
Odporność klimatyczna: zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: D180 x W130 x G60 mm

 


|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||
 
Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotnościkalibratory, czujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Copyright © 1999-2017 PW Geneza Sp. z o.o. All rights reserved.