Geneza logo
Spółka z o.o. Rok założenia 1990
 

Pomiar i regulacja temperatury
 
  ul. Kopaniec 10 A, 31-979 Kraków
  601 511 198, biuro@geneza.eu

|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Lodówki medyczne || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, kalibratoryczujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Oferowane modele barometrów:

BM 2004

THB 2004

thb2005

THB-2005

TB 601 N

THB 201 L

THB-201 L

 

 Geneza - precyzyjny pomiar
Dla Firm stosujacych normy serii ISO-9000, HACCP, GMP lub GPLs
dostarczamy indywidualne swiadectwa wzorcowania.
 

 
TermoHigroBarometr Mikroprocesorowy Model THB - 201 L

Ulotka w wersji pdf do druku.

THB 201 L  
Opis przyrządu


TermoHigroBarometr mikroprocesorowy model THB - 201 L jest nowoczesnym miernikiem służącym do pomiaru temperatury, ciśnienia
atmosferycznego oraz wilgotności względnej powietrza.


Miernik jest umieszczony w obudowie plastikowej i może być zasilany zarówno napięciem 12 V dc jak i z sieci 230V,co w znaczący sposób rozszerza zakres stosowania przyrządu. Jego łatwa obsługa oraz małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w laboratoriach pomiarowych i punktach legalizacyjnych, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje konieczność monitorowania warunków środowiskowych.

Tor pomiaru ciśnienia barometrycznego współpracuje z półprzewodnikowym czujnikiem ciśnienia bezwzględnego. Tor pomiaru temperatury urządzenia współpracuje z oporowym czujnikiem Pt-100, zaś unikalna funkcja preprogramowalnego dopasowania charakterystyki temperaturowej czujnika umożliwia precyzyjny pomiar temperatury. Tor pomiaru wilgotności względnej współpracuje z czujnikiem pojemnościowym a zastosowanie preprogramowalnego dopasowania charakterystyki czujnika zapewnia minimalny błąd pomiaru.

Zastosowanie mikroprocesora zapewnia właściwą współpracę wszystkich torów pomiarowych, zaś wykorzystanie wyświetlacza LED umożliwia dogodny odczyt wyników nawet przy słabym oświetleniu.
TermoHigroBarometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LED, aktualnego ciśnienia arometrycznego,
temperatury i wilgotności względnej powietrza.
Jaskrawość świecenia wyświetlaczy LED może być regulowana przez użytkownika w zależności od oswietlenia w miejscu stosowania miernika.


Parametry techniczne

Wejście:............................................. Półprzewodnikowy Czujnik Ciśnienia Bezwzględnego
Czujnik temperatury Pt-100 kl.B według PN-EN 60752+A2:1999
Pojemnościowy Czujnik Wilgotności
Zakres mierzonej temperatury: ............................................ -25*C do + 60*C
Zakres mierzonej wilgotności względnej: ............................................... 5% do 98%
Zakres mierzonego ciśnienia bezwzględnego:....................................... 850 do 1050 hPa
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury/wilgotności względnej/ ciśnienia atmosferycznego: 0,1*C/0,5%RH/ 1 hPa
Dokładność pomiaru ciśnienia: ........................................... 0,2% zakresu pomiarowego
Dokładność pomiaru wilgotności względnej : ........................................ + 3% w.w
Dokładność pomiaru temperatury (bez uwzględnienia błędu czujnika): + 0,08*C
Odczyt mierzonych parametrów: .......................................... Wyświetlacze LED
Zasilanie termohigrobarometru :...................... ............. 12 V dc lub poprzez adapter 230 V ac
Obudowa termohigrobarometru: ........................................................................ Czarny plastik
Wymiary obudowy: .............................................................................. D200 x W95 x G37 mm

 
TermoBarometr Mikroprocesorowy Model TB - 601 N

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis Przyrządu

TermoBarometr mikroprocesorowy model TB - 601 jest przyrządem
służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury i ciśnienia atmosferycznego
w klimatyzowanych pomieszczeniach laboratoryjnych, szpitalach, przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz spożywczym (HACCP), w pomieszczeniach akredytowanych laboratoriów badawczych, a także do monitoringu warunków klimatycznych, gdyż wersja RS może być podłączona do komputera poprzez port RS-232. Tor pomiaru temperatury jest zintegrowany z czujnikiem ciśnienia, co zapewnia kompensacje błędu wskazań ciśnienia atmosferyczneg. w zależności od temperatury otoczenia. Zastosowanie nowoczesnych układów scalonych zapewnia minimalny błąd pomiarów, zaś wykorzystanie dużego wyświetlacza LCD umożliwia łatwy odczyt wskazań.

Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo temperatury od -25*C do +50*C z rozdzielczością 0,1*C. Tor pomiaru cinienia atmosferycznego współpracuje z czujnikiem cienkowarstwowym. W układzie
elektronicznym zastosowano mikroprocesor co zapewnia minimalny błąd pomiaru. Odczyt ciśnienia
atmosferycznego odbywa się również za pomocą dużego wyświetlacza cyfrowego LCD. Przełączanie pomiędzy wyświetlaniem temperatury i ciśnienia odbywa się przy pomocy przycisku umieszczonego z boku
obudowy przyrządu. Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo ciśnienie atmosferyczne od 950hPa do 1050 hPa z rozdzielczością 1 hPa Automatyczne, okresowe wyłączanie funkcji pomiarowej po 2 minutach od załączenia zasilania miernika pozwala na znaczne przedłużenia czasu używania baterii/akumulatorów zasilających przyrząd.

Dane techniczne

Wejście pomiaru ciśnienia atmosferycznego............................................. czujnik cienkowarstwowy
Wejście pomiaru temperatury ...................................... zintegrowane z czujnikiem ciśnienia
Zakres pomiaru temperatury : ................................ -25*C do + 50*C
Zakres pomiaru wilgotności względnej: ................. 950 do 1050 hPa
Rozdzielczość pomiaru temperatury/ciśnienia: .... 0,1*C/1 hPa
Dokładność pomiaru ciśnienia atmosferycznego: ................... + 2 hPa (w temperaturze kalibracji)
Dokładność pomiaru temperatury: ........................... + 0,5*C
Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy miernika : ... +5*C do +45*C
Dopuszczalna wilgotność wilgotność względna w miejscu pracy miernika: do 85%
Głowica pomiarowa: ..................................................................... wbudowana dla wersji RS
Komunikacja z komputerem PC (dotyczy wersji RS): ....................... złącze RS-232
Przełączanie toru pomiarowego (temperatura/ciśnienie) ........... przycisk na obudowie przyrządu
Zasilanie : ............................................................ 3 baterie 1,5 V lub akumulatory o wymiarach R03
Obudowa: ................................................................... Czarny plastik
Wymiary obudowy: ...................................................... 110 x 62 x 28 mm
 

TermoHigroBarometr Mikroprocesorowy Model THB - 2005

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

thb2005TermoHigroBarometr mikroprocesorowy THB - 2005 jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury i wilgotności w przemyśle spożywczym,farmaceutycznym (GMP), dojrzewalniach owoców, chłodniach składowych (HACCP) oraz w klimatyzowanych pomieszczeniach muzealnych,bankach oraz szpitalach. Jego łatwa obsługa i małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w warunkach przemysłowych.

Przyrząd jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, dzięki czemu nawet w przypadku awarii zewnętrznego zasilania rejestracja jest kontynuowana. Rejestrator jest także wyposażony w pamięć wewnętrzną umożliwiającą zapis do 50 000 pomiarów. Wyniki zapisane w pamięci wewnętrznej mogą być przeniesione do komputera, bądź też zostać wydrukowane na drukarce komputerowej podłączonej bezpośrednio do gniazda znajdującego się na obudowie THB-2005.

Termohigrobarometr rejestrujący model THB - 2005 współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100 i z pojemnościowym czujnikiem wilgotności względnej, zaś z komputerem komunikuje się za pośrednictwem złącza RS-232 lub RS -485. Złącze RS-485 pozwala na podłączenie do jednego komputera za pomocą przewodu trójżyłowego do 31 sztuk THB-2004, również w konfiguracji z innymi przyrządami produkcji PW “Geneza” sp z o.o wyposażonymi w złącze RS-485.
Zastosowanie wewnętrznego mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie alfanumerycznego wyświetlacza LCD umożliwia dogodny odczyt wyników. Istotną zaletą termohigrobarometrumetru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika. Ponadto zastosowanie linii ośmioprzewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do 50 metrów).
Podczas procesu rejestracji, termometr rejestratora pozwala na odczyt, z rozdzielczością 0,02oC, aktualnej temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia zasilania rejestratora. Natomiast higrometr pozwala na odczyt i rejestrację wilgotności z rozdzielczością 0,5% wilgotności względnej, zaś barometr pracuje z rozdzielczością 0,1 hPa.
Termohigrobarometr THB-2005 posiada również wizualne alarmy przekroczenia zaprogramowanych przez użytkownika progów wilgotności względnej i/lub temperatury.

Parametry techniczne

Wejście: Czujnik temperatury . Pt - 100 klasa A lub B według PN-EN 60751+A2:1997 i czujnik pojemnościowy wilgotności
Zakres pomiaru temperatury: ............................................... -15oC do +60oC
Zakres pomiaru wilgotności względnej: ................................ 5% do 95% w.w
Zakres pomiaru ciśnienia atmosferycznego: .........................850 do 1050 hPa
Odległość miernika od czujnika: .................................... do 50 metrów (linia dwunastożyłowa)
Sposób podłączenia czujnika do termohigrometru: ... Kabel dwunastożyłowy łączony za pomocą gniazda
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury/wilgotności względnej ........................ 0,02oC/0,5% w.w
Rozdzielczość odczytu temperatury/wilgotności względnej minimalnej/maksymalnej: ........ 0,02oC/0,5% w.w
Dokładność pomiaru temperatury: ..................................... 0,05% zakresu pomiarowego
Dokładność pomiaru wilgotności względnej: ......................... + 5% w.w (w temperaturze kalibracji)
Komunikacja z komputerem : ......... złącze RS - 232 (odległość od komputera do 3 metrów)
złącze RS - 485 (odległość od komputera do 200 metrów)
Interwał czasowy rejestracji poszczególnych punktów rejestracji : ..... od 1minuty do 99 godzin
Archiwizacja wyników pomiarowych : ....................... dysk twardy współpracującego komputera
Odczyt temperatury: ............................. Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Sposób programowania : ........................ za pomocą klawiatury przyrządu lub komputera
Dostęp do klawiatury przyrządu: .. zamykane na zatrzask drzwiczki transparentne na obudowie przyrządu
Zasilanie termometru: ................................................... 230 V/50Hz
Dopuszczalna wilgotność względna w miejscu pracy miernika: .............. Do 85 % w.w.
Obudowa termometru: .......... plastikowa w kolorze szarym, przystosowana do montażu na ścianie
Wymiary: ........................................... D125 x W210 x G140 mm
 

Barometr Mikroprocesorowy Model BM - 2004

BM 2004Opis przyrządu

Barometr mikroprocesorowy model BM - 2004 jest poręcznym miernikiem służącym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji ciśnienia atmosferycznego. Jego łatwa obsługa, zasilanie z zewnętrznego źródła i małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w laboratoriach pomiarowych i punktach legalizacyjnych, gdzie zgodnie z  obowiązującymi przepisami istnieje konieczność monitorowania warunków środowiskowych.
Barometr Mikroprocesorowy model BM - 2004 współpracuje z półprzewodnikowym czujnikiem ciśnienia bezwzględnego.
Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia oszczędne używanie akumulatora zasilającego. Istotną zaletą barometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki barometrycznej stosowanego czujnika.
Barometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnego ciśnienia barometrycznego jak również ciśnienia minimalnego i maksymalnego, które panowało w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia przyrządu. Łatwa obsługa barometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera.
Można także poprzez jego złącze RS-232 zaprogramować go z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. Po zakończeniu rejestracji zgromadzone w pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru mogą być przeniesione na dysk twardy komputera za pomocą złącza RS-232 lub za pośrednictwem czytnika pamięci rejestratorów model UC-103. Poza tym zawartość pamięci może być wydrukowana zarówno w formie tabelarycznej jak i wykresu za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40, podłączanej bezpośrednio do złącza RS-232 barometru.
Dwie kolorowe lampki sygnalizują przekroczenie alarmowych poziomów ciśnienia atmosferycznego..

Parametry techniczne

Wejście:....................................... Półprzewodnikowy Czujnik Ciśnienia Bezwzględnego
Zakres mierzonego ciśnienia bezwzględnego:.................................. 850 do 1050 hPa
Rozdzielczość pomiaru aktualnego ciśnienia atmosferycznego .........: 1 hPa
Rozdzielczość odczytu ciśnienia minimalnego/maksymalnego: .......... 1 hPa
Dokładność pomiaru ciśnienia: ................................................. 0,1% zakresu pomiarowego
Odczyt ciśnienia: .............................................. Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem: .................................................................. RS - 232
Pamięć wewnętrzna ............................................................................. 50.000 zapisów
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci ............... od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie barometru :..................................................................... poprzez adapter 230 V ac
Obudowa barometru: ........................................................................ Czarny plastik
Wymiary obudowy: .............................................................................. 165 x 95 x 40

TermoHigroBarometr Mikroprocesorowy Model THB - 2004

THB 2004Opis przyrządu

TermoHigroBarometr mikroprocesorowy model THB - 2004 jest nowoczesnym miernikiem służącym do pomiaru temperatury, ciśnienia atmosferycznego oraz wilgotności względnej powietrza z możliwością rejestracji wyników pomiarowych w pamięci wewnętrznej, a za pośrednictwem złącza RS-232 może się komunikować z komputerem. Miernik jest umieszczony w obudowie plastikowej i może być zasilany zarówno napięciem 12 V dc jak i z sieci 230V, co w znaczący sposób rozszerza zakres stosowania przyrządu. Jego łatwa obsługa oraz małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w laboratoriach pomiarowych i punktach legalizacyjnych, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje konieczność monitorowania warunków środowiskowych.

Tor pomiaru ciśnienia barometrycznego współpracuje z półprzewodnikowym czujnikiem ciśnienia bezwzględnego. Tor pomiaru temperatury urządzenia współpracuje z oporowym czujnikiem Pt-100, zaś unikalna funkcja preprogramowalnego dopasowania charakterystyki temperaturowej czujnika umożliwia
precyzyjny pomiar temperatury. Tor pomiaru wilgotności względnej współpracuje z czujnikiem pojemnościowym a zastosowanie preprogramowalnego dopasowania charakterystyki czujnika zapewnia minimalny błąd pomiaru. Zastosowanie mikroprocesora zapewnia właściwą współpracę wszystkich torów pomiarowych, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia oszczędny pobór prądu.
TermoHigroBarometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnego ciśnienia barometrycznego, temperatury i wilgotności względnej jak również wartości minimalnych i maksymalnych tych wartości, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia przyrządu.

Łatwa obsługa TermohigroBarometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera. Można także poprzez jego złącze RS-232 zaprogramować go z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru w zadanym przez użytkownika czasie. Po zakończeniu rejestracji zgromadzone w pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru mogą być przeniesione na dysk twardy komputera za pomocą złącza RS-232 lub za pośrednictwem czytnika pamięci rejestratorów model UC-103. Poza tym zawartość pamięci może być wydrukowana zarówno w formie tabelarycznej jak i wykresu za
pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40, podłączanej bezpośrednio do złącza RS-232 TermoHigroBarometru. Kolorowe lampki sygnalizują przekroczenie alarmowych poziomów temperatury i wilgotności względnej.

Parametry techniczne

Wejście:................................................ Półprzewodnikowy Czujnik Ciśnienia Bezwzględnego
Czujnik temperatury Pt-100 kl.B według PN-EN 60752+A2:1999
Pojemnościowy Czujnik Wilgotności
Zakres mierzonej temperatury: ........................................... -25oC do + 60oC
Zakres mierzonej wilgotności względnej: ........................................ 5% do 95%
Zakres mierzonego ciśnienia bezwzględnego:............................... 850 do 1050 hPa
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury/wilgotności względnej/ ciśnienia atmosferycznego: 0,01oC/0,1RH/ 1 hPa
Rozdzielczość odczytu ciśnienia minimalnego/maksymalnego: .......... 1 hPa
Dokładność pomiaru ciśnienia: .............................................. 0,1% zakresu pomiarowego
Odczyt ciśnienia: ..................................... Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem: ................................................... RS - 232
Pamięć wewnętrzna ............................................................ 50.000 zapisów
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci .................... od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie barometru :................................... ............. 12 V dc lub poprzez adapter 230 V ac
Obudowa barometru: ............................................................. Czarny plastik
Wymiary obudowy: ........................................................... 165 x 95 x 40


|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, kalibratoryczujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Copyright © 1999-2017 PW Geneza Sp. z o.o. All rights reserved.