Geneza logo
Spółka z o.o. Rok założenia 1990
 

Pomiar i regulacja temperatury
 
  ul. Kopaniec 10 A, 31-979 Kraków
  601 511 198, biuro@geneza.eu

|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Lodówki medyczne || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności,kalibratoryczujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Oferowane modele przetworników:

THM-PU

THM-PI

THM-PI

TC-PUI

TC-PUI

 Geneza - precyzyjny pomiar
Dla Firm stosujacych normy serii ISO-9000, HACCP, GMP lub GPLs
dostarczamy indywidualne swiadectwa wzorcowania.

Termometr Mikroprocesorowy z Przetwornikiem Model TC-PUI

Ulotka w wersji pdf do druku.

TC-PUI
Opis przyrządu

Termometr mikroprocesorowy z przetwornikiem temperatury na standaryzowane sygnały prądowe oraz napięciowe jest precyzyjnym przyrządem umożliwiającym pomiar i/lub regulację temperatury w przypadku znacznej odległości pomiędzy przyrządem a urządzeniem wykonawczym lub
rejestratorem.
Ten precyzyjny przetwornik znajdujący szczególne zastosowanie w układach
automatyki przemysłowej pozwala przetworzyć zmianę rezystancji czujnika
Pt-100 w funkcji temperatury na standaryzowany prąd lub napięcie.
Wszystkie przetworniki są precyzyjnie kalibrowane co gwarantuje ich
kompatybilność z szeroką gamą multimetrów cyfrowych,

Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LED umożliwia odczyt wskazań nawet przy słabym oświetleniu i z dużej odległości. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie automatycznej kompensacji długości kabla łączącego zespół czujników z przetwornikiem/termometrem pozwala na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów).

Termohigrometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LED, aktualnej temperatury przy równoczesnym
wyjściu sygnału analogowego 4 do 20 mA i 0 do 10 V na inne urządzenie.
Przyrząd może być dostarczany z różnymi typami czujników w tym również w wykonaniu kanałowym.

Parametry techniczne

Wejście:..................................... Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A według PN-EN60751+A2:1999
Wyjście: ...................................................... Standaryzowany prąd 4 do 20 mA
................................................................ Standaryzowane napięcie 0 do 10 V
Zakres mierzonej temperatury: ...............................................................-50*C do +150*C
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ....................................... 0,1*C
Dokładność pomiaru temperatury (bez uwzględnienia błędu czujnika): . 0,08 % zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: .................................................... Czerwony wyświetlacz LED 0,4 cala
Jaskrawość świecenia wyświetlacza: ..................................... ustawiana przez użytkownika
Zasilanie termometru :............................................................. adapter 230 V ac / 9 Volt dc
Obudowa termometru: .......................................................... biały plastik
Wymiary obudowy: ........................................................... 120 x 80 x 45 mm

Opcje:
Zakres przetwarzania temperatury według wymagań użytkownika podany przy zamówieniu przyrządu.
 

Termohigrometr Mikroprocesorowy z Przetwornikiem Model THM-PU

Ulotka w wersji pdf do druku.

THM-PUZastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LED umożliwia odczyt wskazań nawet przy słabym oświetleniu i z dużej odległości. Istotną zaletą termohigrometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie
automatycznej kompensacji długości kabla łączącego zespół czujników z przetwornikiem/termohigrometrem pozwala na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów).
Termohigrometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LED, aktualnej temperatury i wilgotności przy równoczesnym wyjściu sygnału analogowego 0 do 10 V na inne urządzenie.
Przyrząd może być dostarczany z różnymi typami czujników w tym również w wykonaniu kanałowym.

 

Parametry techniczne

Wejście:.......................... Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A według PN-EN60751+A2:1999
Pojemnościowy czujnik wilgotności względnej
Wyjście: ............................................................... Standaryzowane napięcie 0 do 10 V dc
Zakres mierzonej temperatury: ...............................................................-30*C do +60*C
Zakres mierzonej wilgotności względnej: ............................................... 5% do 95%
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ....................................... 0,1*C
Rozdzielczość pomiaru aktualnej wilgotności względnej: ....................... 0,5% w.w
Dokładność pomiaru temperatury (bez uwzględnienia błędu czujnika): . 0,08 % zakresu pomiarowego
Dokładność pomiaru wilgotności względnej: .......................................... + 3% w.w
Odczyt temperatury: ................................................... Czerwony wyświetlacz LED 0,4 cala
Odczyt wilgotności względnej: .......................................... Zielony wyświetlacz LED 0,4 cala
Jaskrawość świecenia wyświetlacza: ................................... ustawiana przez użytkownika
Zasilanie termometru:........................................................................... adapter 230 V ac / 9 Volt dc
Obudowa termometru: ........................................................................ biały plastik
Wymiary obudowy: .............................................................................. 120 x 80 x 45 mm

Opcje:

Zakres przetwarzania temperatury i wilgotności względnej według wymagań użytkownika podany przy zamówieniu przyrządu.

Opis przyrządu:

Termohigrometr mikroprocesorowy z przetwornikiem temperatury i wilgotności na standaryzowane napięcie jest precyzyjnym przyrządem umożliwiającym pomiar i/lub regulację temperatury oraz wilgotności względnej w przypadku znacznej odległości pomiędzy przyrządem a urządzeniem wykonawczym lub rejestratorem.
Ten precyzyjny przetwornik znajdujący szczególne zastosowanie w układach automatyki przemysłowej pozwala przetworzyć zmianę rezystancji czujnika Pt-100 w funkcji temperatury oraz zmianę pojemności czujnika wilgotności względnej na standaryzowane napięcie. Wszystkie przetworniki są precyzyjnie kalibrowane co gwarantuje ich kompatybilność z szeroką gamą multimetrów cyfrowych,

Termohigrometr Mikroprocesorowy z Przetwornikiem Model THM-PI

Ulotka w wersji pdf do druku.

THM-PI

Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LED umożliwia odczyt wskazań nawet przy słabym oświetleniu i z dużej odległości. Istotną zaletą termohigrometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie automatycznej kompensacji długości kabla łączącego zespół czujników z przetwornikiem/termohigrometrem pozwala na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów).
Termohigrometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LED, aktualnej temperatury i wilgotności przy równoczesnym wyjściu sygnału analogowego 4 do 20 mA na inne urządzenie.
Przyrząd może być dostarczany z różnymi typami czujników w tym również w wykonaniu kanałowym.

 

Parametry techniczne

Wejście:...................................... Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A według PN-EN60751+A2:1999
Pojemnościowy czujnik wilgotności względnej
Wyjście: ............................................................... Standaryzowany prąd 4 do 20 mA
Zakres mierzonej temperatury: ...............................................................-30*C do +60*C
Zakres mierzonej wilgotności względnej: ............................................... 5% do 95%
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ....................................... 0,1*C
Rozdzielczość pomiaru aktualnej wilgotności względnej: ....................... 0,5% w.w
Dokładność pomiaru temperatury (bez uwzględnienia błędu czujnika): . 0,08 % zakresu pomiarowego
Dokładność pomiaru wilgotności względnej: .......................................... + 3% w.w
Odczyt temperatury: .................................................... Czerwony wyświetlacz LED 0,4 cala
Odczyt wilgotności względnej: ...................................... Zielony wyświetlacz LED 0,4 cala
Jaskrawość świecenia wyświetlacza: ......................................... ustawiana przez użytkownika
Zasilanie termometru :........................................................................... adapter 230 V ac / 9 Volt dc
Obudowa termometru: ........................................................................ biały plastik
Wymiary obudowy: .............................................................................. 120 x 80 x 45 mm

Opcje:

Zakres przetwarzania temperatury i wilgotności względnej według wymagań użytkownika podany przy zamówieniu przyrządu.

Opis przyrządu:

Termohigrometr mikroprocesorowy z przetwornikiem temperatury i wilgotności na standaryzowane sygnały prądowe jest precyzyjnym przyrządem umożliwiającym pomiar i/lub regulację temperatury oraz wilgotności względnej w przypadku znacznej odległości pomiędzy przyrządem a urządzeniem wykonawczym lub
rejestratorem.

Ten precyzyjny przetwornik znajdujący szczególne zastosowanie w układach automatyki przemysłowej pozwala przetworzyć zmianę rezystancji czujnika Pt-100 w funkcji temperatury oraz zmianę pojemności czujnika wilgotności względnej na standaryzowany prąd. Wszystkie przetworniki są precyzyjnie kalibrowane
co gwarantuje ich kompatybilność z szeroką gamą multimetrów cyfrowych.


|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności,kalibratoryczujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Copyright © 1999-2017 PW Geneza Sp. z o.o. All rights reserved.