Geneza logo
Spółka z o.o. Rok założenia 1990
 

Pomiar i regulacja temperatury
 
  ul. Kopaniec 10 A, 31-979 Kraków
  601 511 198, biuro@geneza.eu

|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Lodówki medyczne || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, kalibratoryczujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Oferowane modele termometrów:

TC 201

TC 201 L

TP - 196 wersja P
 
TP - 196 wersja P
TP - 196 wersja S

TP - 196 wersja S

KRT- 2002

KRT - 2002KRT 2004

KRT 2004
 

  TKP- 302Fl

TKP- 302Fl

tkp504n

    TKP - 402 Fl    TKP 502 MMC TKP- 504 N TKP- 801MMC

TC-PUI KRT 807 DC MM C-z

          KRT 807 D             TC-PUI            KRT 807 DC         TKP-801 MMC-zTKP-801 MMC-p         TK-601 NS     TKP-302 S.C. Android

 

     TKP-302 sz           TC-201Lm        TC-201Lm Double        TKP-402 SC

Geneza - precyzyjny pomiar
Dla Firm stosujacych normy serii ISO-9000, HACCP, GMP lub GPLs
dostarczamy indywidualne swiadectwa wzorcowania. 
 
 

Termometr Mikroprocesorowy Model TKP-402 SC

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Mikroprocesorowy termometr model TKP-402 SC jest podręcznym miernikiem służącym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury powierzchni ciał stałych, cieczy i gazów. Jego łatwa obsługa, zasilanie
bateryjne, z gniazda zapalniczki samochodu oraz z sieci 230 V ac niewielkie rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle ceramicznym, suszarnaich, przemyśle włókienniczym,
farmacji, transporcie próbek żywności i wody oraz materiałów biologicznych.
Termometr mikroprocesorowy modelTKP-402 SC współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100. Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlaczy LCD umożliwia oszczędne używanie baterii zasilającej.
Dodatkową cechą tego modelu jest możliwość podłaczenia dodatkowego źródła zasilania na przykład z gniazda zapalniczki w samochodzie lub z sieci 230 V za pośrednctwem adaptera na 9 V dc.
Podłaczenie zewnętrznego źródła zasilania powoduje automatyczne odłaczenie wewnętrznej baterii.
Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika. Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilku metrów).
Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również temperatury
minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu
wyłączenia termometru. Można także poprzez jego złącze RS-232 zaprogramować go z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie.
Po zakończeniu rejestracji zgromadzone w pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru mogą być przeniesione na dysk twardy komputera. Do przyrządu można też dołączyć miniaturową drukarkę PORTI S30/40 pozwalającą na bezpośredni wydruk zawartych w pamięci wewnętrznej wyników rejestracji temperatury.
Warto też zwrócić uwagę na specjalną konstrukcję obudowy przyrządu, która pozwala na zawieszenie go na ścianie lub na innej płaskiej powierzchni.

Parametry techniczne

Wejście:..........................................................Czujnik
temperatury . Pt - 100 klasa B według PN-EN 60751+A2:1997
Sposób podłączenia czujnika do termometru: ........ Kabel czterożyłowy łączony za pomocą gniazda
Zakres pomiarowy: ........................................................ ..... -90*C do +200*C
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ............: ................. 0,02*C
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ........ 0,02*C
Dokładność pomiaru temperatury: ............................... 0,05% dla zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: ................................................................. Wyświetlacz alfanumeryczny LCD
Komunikacja z komputerem: ................................................... RS - 232
Pamięć wewnetrzna (wersja Fl) ................................................ 50.000 zapisów
Zasilanie termometru: .............Baterie lub akumulatory wewnętrzne z gniazda zapalniczki samochodu
z sieci 230 V ac poprzez zasilacz
Obudowa termometru: ......................................... Czarny plastik
Wymiary obudowy:....................................................170 x 82 x 34

Termometr Mikroprocesorowy Model TKP-302 sz

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu:

Mikroprocesorowy termometr przemysłowy TKP-302sz jest miernikiem służącym do precyzyjnego pomiaru oraz rejestracji temperatury w procesach przemysłowych.
Jego łatwy montaż na szynie DIN w szafie sterowniczej i prosta obsługa oraz niewielkie rozmiary zapewniają
duży komfort pomiarów a także szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i przemyśle ceramicznym, suszarniach, przemyśle włókienniczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy w chłodnictwie.
Termometr mikroprocesorowy model TKP-302 sz współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100.
Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś brak wyświetlacza LCD umożliwia oszczędne zasilanie z sieci 230 ac za pomocą dedykowanego zasilacza w obudowie przystosowanej do montażu na szynie. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika temperatury.
Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do 100 metrów).
Termometr pozwala na odczyt i rejestrację, na podłączonym komputerze, z rozdzielczością 0,02*C,
aktualnej temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia termometru. W zaleznosci od oprogramowania do termometru mozna podłączyć komputer PC lub tablet ANDROID 4.1.1 lub wyższy.

Parametry techniczne:


Wejście:..................................Czujnik temperatury . Pt - 100 klasa B według PN-EN 60751+A2:1997
Sposób podłączenia czujnika do termometru: .............. Kabel czterożyłowy łączony za pomocą gniazd
Zakres pomiarowy: ......................................................... -60*C do +200*C
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ............: ................. 0,02*C
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ........ 0,02*C
Dokładność pomiaru temperatury: ................................ 0,05% zakresu pomiarowego
Odczyt i rejestracja temperatury: ... Komputer podłączony poprzez RS-232 lub USB (wymagany konwerter RS-232/USB)
Zasilanie termometru: ...................................................................... 9 Volt dc
Obudowa termometru: ..................................................................... Jasnoszary plastik ABS
Wymiary obudowy: .......................................................................... 105 x 91 x 60 mm

 

Termometr Mikroprocesorowy Rejestrujący Model T C - 201 L m

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis Przyrządu

Termometr mikroprocesorowy rejestrujący model TC - 201Lm
jest przyrządem służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury
w klimatyzowanych pomieszczeniach muzealnych, bankach, szpitalach, przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz spożywczym (HACCP), dojrzewalniach owoców, magazynach żywności, a także do monitoringu warunków transportu żywności i leków, gdyż jest przystosowany do montażu w kabinie kierowcy i może być zasilany z akumulatora samochodu dostawczego. Przyrząd jest też przystosowany do zamontowania na panelu nadstawki lodówki laboratoryjnej oraz farmaceutycznej.
Tor pomiaru temperatury współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100, wyświetlając temperaturę monitorowanego obiektu.
Zastosowanie nowoczesnych układów scalonych zapewnia minimalny błąd pomiarów, zaś wykorzystanie dużych wyświetlaczy cyfrowych LED w kolorze czerwonym umożliwia łatwy odczyt wskazań. Jaskrawość świecenia wyświetlacza LED może być regulowana przez Użytkownika w zależności od oświetlenia w miejscu stosowania miernika.
Zakres pomiarowy przyrządu pokrywa jednozakresowo temperatury od -90*C do +200*C z rozdzielczością 0,1*C.
Termometr mikroprocesorowy model TC-201 L m posiada wewnętrzną pamięć typu flash o pojemności do 50 000 zapisów oraz adresowalny przez Użytkownika interfejs RS-485, który umożliwia połączenie TC-201 L m w sieć wraz z nawet 30 sztuk innych urządzeń produkcji “Geneza” wyposażonych w interfejs RS-485.
Specjalizowany program komputerowy spełniający wymagania Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLPs) pozwala na ustawienie wszystkich parametrów rejestracji a nawet podłączenie do komputera modemu
GSM, wysyłającego SMS-y alarmowe do Użytkowników przyrządu. Użytkownik może zaprogramować interwał rejestracji (częstotliwość zapisu wyników pomiarowych) w zakresie od 1 minuty do 24 godzin,
oddzielnie dla każdego kanału pomiarowego. Trwanie rejestracji do pamięci wewnętrznej przyrządu jest sygnalizowanie świeceniem ikonki “Dyskietka” na czołówce przyrządu.
Ponadto w trybie rejestracji on - line mogą zostać ustawione zarówno alarmy wizualne na monitorze komputera PC jak i dźwiękowe generowane przez kartę dźwiękową i głośniki w postaci głosu lektora .
Wszystkie wydruki z programu na drukarce komputerowej zawierają informację określone w wymaganiach GLPs dla laboratoriów akredytowanych.

Dane techniczne

Wejście pomiaru temperatury ................ Czujniki Pt - 100 kl A lub B według PN- EN 60751 A1: 1999
Zakres pomiaru temperatury: ............................. -90*C do + 200*C
Rozdzielczość pomiaru temperatury: ................. 0,1*C
Dokładność pomiaru temperatury: ........................... + 0,4*C
Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy miernika : ... +5*C do +40*C
Dopuszczalna wilgotność wilgotność względna w miejscu pracy miernika: do 85%
Odległość miernika od czujnika .... . do 100 metrów
Regulacja jaskrawości wyświetlacza LED\ ustawianie adresu RS-485 : ..... przyciski na obudowie przyrządu
Pojemność pamięci nieulotnej flash: .................... 50 000 zapisów
Zasilanie : .................................................................. 9 do 12 Volt, dc lub zasilacz 230 V ac
Obudowa: ................................................................... Czarny lub biały plastik

Integrator systemu podłączony do komputera poprzez RS-232 lub USB pozwala połączyć TC-201 L m. w sieć z innymi urządzeniami pomiarowymi marki “Geneza”. Połączenie to jest realizowane pojedynczym kablem RS-485, a długość takiej sieci może wynieść nawet 900 metrów.
 

Termometr Mikroprocesorowy Rejestrujący Model T C - 201 L m Double

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis Przyrządu

Termometr mikroprocesorowy rejestrujący model TC - 201Lm Doublo jest przyrządem służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury w klimatyzowanych pomieszczeniach muzealnych, bankach, szpitalach, przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz spożywczym (HACCP), dojrzewalniach owoców, magazynach żywności, a także do monitoringu warunków transportu żywności i leków, gdyż jest przystosowany do montażu w kabinie kierowcy i może być zasilany z akumulatora samochodu dostawczego. Przyrząd jest też przystosowany do zamontowania na panelu nadstawki lodówki laboratoryjnej oraz farmaceutycznej.
Tor pomiaru temperatury współpracuje z dwoma czujnikami oporowym Pt-100, wyświetlając równocześnie temperatury dwóch monitorowanych obiektów.
Zastosowanie nowoczesnych układów scalonych zapewnia minimalny błąd pomiarów, zaś wykorzystanie dużych wyświetlaczy cyfrowych LED w kolorze czerwonym umożliwia łatwy odczyt wskazań. Jaskrawość świecenia wyświetlacza LED może być regulowana przez Użytkownika w zależności od oświetlenia w miejscu stosowania miernika.
Zakres pomiarowy przyrządu pokrywa jednozakresowo temperatury od -90*C do +200*C z rozdzielczością 0,1*C.
Termometr mikroprocesorowy model TC-201 L m Doublo posiada wewnętrzną pamięć typu flash o pojemności do 50 000 zapisów oraz adresowalny przez Użytkownika interfejs RS-485, który umożliwia połączenie TC-201 L m. Doublo w sieć wraz z nawet 30 sztuk innych urządzeń produkcji “Geneza” wyposażonych w interfejs RS-485.
Specjalizowany program komputerowy spełniający wymagania Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLPs) pozwala na ustawienie wszystkich parametrów rejestracji a nawet podłączenie do komputera modemu
GSM, wysyłającego SMS-y alarmowe do Użytkowników przyrządu.
Użytkownik może zaprogramować interwał rejestracji (częstotliwość zapisu wyników pomiarowych ) w zakresie od 1 minuty do 24 godzin, oddzielnie dla każdego kanału pomiarowego. Trwanie rejestracji do
pamięci wewnętrznej przyrządu jest sygnalizowanie świeceniem ikonki “Dyskietka” na czołówce przyrządu.
Ponadto w trybie rejestracji on - line mogą zostać ustawione zarówno alarmy wizualne na monitorze komputera PC jak i dźwiękowe generowane przez kartę dźwiękową i głośniki w postaci głosu lektora .
Wszystkie wydruki z programu na drukarce komputerowej zawierają informację określone w wymaganiach GLPs dla laboratoriów akredytowanych oraz wytycznych Unii Europejskiej z dnia 07 marca 2013 w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych do stosowania u ludzi (Dz. Urzędowy Unii Europejskiej nr 2013/C 68/01).

Dane techniczne:

Wejście pomiaru temperatury ................ Czujniki Pt - 100 kl A lub B według PN- EN 60751 A1: 1999
Zakres pomiaru temperatury: ............................. -90*C do + 200*C
Rozdzielczość pomiaru temperatury: ................. 0,1*C
Dokładność pomiaru temperatury: ........................... + 0,4*C
Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy miernika : ... +5*C do +40*C
Dopuszczalna wilgotność wilgotność względna w miejscu pracy miernika: do 85%
Odległość miernika od czujnika .... . do 100 metrów
Regulacja jaskrawości wyświetlacza LED\ ustawianie adresu RS-485 : ........... przyciski na obudowie przyrządu
Pojemność pamięci nieulotnej flash: .................... 50 000 zapisów
Zasilanie : .................................................................. 9 do 12 Volt, dc lub zasilacz 230 V ac
Obudowa: ................................................................... Czarny lub biały plastik

Integrator systemu podłączony do komputera poprzez RS-232 lub USB pozwala połączyć TC-201 L m_Doublo w sieć z innymi urządzeniami pomiarowymi marki “Geneza”. Połączenie to jest realizowane pojedynczym kablem RS-485, a długość takiej sieci może wynieść nawet 900 metrów.
 

Termometr Mikroprocesorowy Model TKP-302 S.C. Android

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Mikroprocesorowy termometr TKP-302 SC służy do precyzyjnego pomiaru oraz rejestracji temperatury w laboratoriach przemysłowych i badawczych. Jego łatwy montaż na ścianie, prosta obsługa i niewielkie rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów i szerokie zastosowanie np. w badaniach naukowych, w przemyśle ceramicznym i włókienniczym, w przetwórstwie spożywczym, w chłodnictwie, w suszarniach. Może także służyć do walidacji urządzeń termicznych.

Termometr mikroprocesorowy model TKP-302 SC współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100. Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś brak wyświetlacza LCD umożliwia oszczędne zasilanie z sieci 230 ac za pomocą dedykowanego zasilacza lub w przypadku walidacji urządzeń z baterii 9 V.
Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej
stosowanego przez użytkownika czujnika temperatury. Ponadto zastosowanie linii 4 przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do 100 metrów).
Termometr pozwala na odczyt i rejestrację, na podłączonym komputerze lub tablecie, z rozdzielczością 0,02oC, aktualnej, minimalnej i maksymalnej temperatury jakie panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia termometru oraz ekspozycjé wyników w formie
tabelarycznej i/lub wykresu.
Wewnętrzne oprogramowanie przyrządu umożliwia jego współpracę z systemem Windows XP, Vista, 7, MS OFFICE oraz z systemem Android 4.1.1 lub wyższym.
Do współpracy z termometrem dodatkowo oferujemy: kartę pamięci SD z gotową do zainstalowania aplikacją
“Termometr Geneza Android”, konwerter RS 232/USB, tablet z niezbędnym wyposażeniem i zainstalowaną aplikacją oraz skrypt do wydruków wyników rejestracji na komputerze stacjonarnym w formacie zgodnym z wymaganiami GLPs .

Parametry techniczne

Wejście:.............................................Czujnik temperatury Pt-100 kl.B wg PN-EN 60751+A2:1997
Sposób podłączenia czujnika do termometru: ................... Kabel
czterożyłowy łączony za pomocą gniazd
Zakres pomiarowy: .............................................................. -60*C do +200*C
Rozdzielczość pomiaru temperatury: .................................. 0,02oC
Rozdzielczość odczytu temperatury min/maks: .................. 0,02oC
Dokładność pomiaru temperatury: ...................................... 0,05% zakresu pomiarowego
Odczyt i rejestracja temperatury: ............................Komputer PC lub Tablet podłączony poprzez RS-232 lub USB (wymagany konwerter RS-232/USB)
Zasilanie termometru: ......................................................... 9 Volt dc lub zasilacz 230 V ac
Obudowa termometru: ........................................................ Czarny plastik ABS
Wymiary obudowy: .............................................................. 170 x 82 x 33 mm

Termometr Mikroprocesorowy Model TK-601 NS

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis Przyrządu

Termometr mikroprocesorowy model TK - 601 jest przyrządem
służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury w klimatyzowanych
pomieszczeniach muzealnych bankach, szpitalach, przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz spożywczym (HACCP), dojrzewalniach owoców, magazynach żywności, a także do monitoringu
warunków klimatycznych, gdyż wersja RS może być podłączona
do komputera poprzez port RS-232. Tor pomiaru temperatury współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100.
Zastosowanie nowoczesnych układów scalonych zapewnia minimalny błąd pomiarów, zaś wykorzystanie dużego wyświetlacza LCD umożliwia łatwy odczyt wskazań. Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo temperatury od -50oC do +190oC z rozdzielczością 0,1*C

Automatyczne, okresowe wyłączanie funkcji pomiarowej po 2 minutach od załączenia zasilania miernika pozwala na znaczne przedłużenia czasu używania baterii/akumulatorów zasilających przyrząd.

Dane techniczne

Wejście pomiaru temperatury ... Czujnik Pt - 100 kl A lub B według PN- EN 60751 A1: 1999
Zakres pomiaru temperatury : ................................ -50*C do + 190*C
Rozdzielczość pomiaru temperatury/wilgotności: .... 0,1*C
Dokładność pomiaru temperatury: ........................... + 0,4*C
Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy miernika : ... +5*C do +40*C
Dopuszczalna wilgotność względna w miejscu pracy miernika: do 85%
Odległość miernika od głowicy pomiarowej: ..... do 100 metrów (dla wersji standard oraz RS)
Komunikacja z komputerem PC (dotyczy wersji RS): .................... złącze RS-232
Sposób rejestracji wyników pomiarowych: .... wyłącznie on-line na dysk twardy komputera
Zasilanie: ..............................zasilacz sieciowy 230 V ac / 9 Volt dc
Obudowa: ............................. Czarny plastik
Wymiary obudowy: ......................................... 165 x 95 x 40 mm
 

Termometr Mikroprocesorowy Rejestrujący Panelowy Model TKP-801 MMC-p

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Rejestrujący termometr mikroprocesorowy jest miernikiem służacym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Jego łatwa
obsługa zapewnia duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie
zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle farmaceutycznym
(GMP) oraz w przetwórstwie spożywczym (HACCP),zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia: "Wymagania higieniczno - sanitarne w zakładach produkujących lub w prowadzających do obrotu środki spożywcze" (Dz. Ustaw Nr 104 poz. 1096 z 2004 roku) oraz wymaganiami PCA dla laboratoriów.

Przyrząd jest przystosowany do montażu wewnątrz aparatury badawczej i laboratoryjnej oraz w urządzeniach technologicznych. Termometr rejestrujący TKP-801 MMC - p współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100 o charakterystyce temperaturowej zgodnej z normą.

Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia łatwą komunikację z użytkownikiem. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie linii 4 -ro przewodowej czujnika pozwala na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów).
Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również
temperatury minimalnej i maksymalnej, która panowała w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia przyrządu. Łatwa obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera. Wyniki rejestracji mogą być przeniesione na kartę pamięci SD (Multi Media Card) i następnie przy pomocy czytnika na dysk twardy dowolnego komputera PC. Istnieje także możliwość bezpośredniego odczytu rejestru z karty MMC na komputerze kieszonkowym typu Palm PC, jeśli jest on przystosowany do współpracy z tego typu kartami.

Termometr poprzez swoje złącze RS-232 może być także zaprogramowany z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. Poza tym zawartość pamięci może być wydrukowana zarówno w formie tabelarycznej jak i wykresu za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40, podłączanej bezpośrednio do złącza RS-232 termometru. Poprzez swoje złącze RS-232 termometr może również bezpośrednio współpracować z komputerem PC.
Kolorowa lampka sygnalizuje przekroczenie zadanych przez użytkownika alarmowych poziomów temperatury minimalnej i maksymalnej.

Parametry techniczne

Wejście:.......... Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A zgodny z normą PN-EN60751+A2:1997
Zakres mierzonej temperatury: ...............................-90*C do +320*C
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury .................................................... 0,02*C
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ............................ 0,02*C
Dokładność pomiaru temperatury (bez uwzględnienia błędu czujnika):....... 0,05 % zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: ........................... Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem:
bezpośrednia................................................ RS - 232
pośrednia ......................... czytnik karty pamięci SD (Multi Media Card)
Pamięć wewnętrzna .............................................. 50.000 zapisów
Pamięć zewnętrzna: .... karta pamięci SD (Multi Media Card) 256 MB lub 512 MB lub 1GB lub 2 GB
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci ................ od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru :.................................................. adapter 230 V ac/ 6 Volt dc
Obudowa termometru: ...................................................... czarny lub biały plastik
Wymiary czoła obudowy: ........................................................ 96 x 96 mm

Termometr Mikroprocesorowy Rejestrujący
Model TKP-801 MMC-z

MM C-z

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Rejestrujący termometr mikroprocesorowy jest podręcznym miernikiem służacym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Jego łatwa obsługa, zasilanie z zewnętrznego źródła i małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz w przetwórstwie spożywczym (HACCP),zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia: “ Wymagania higieniczno - sanitarne w zakładach produkujących lub w prowadzających do obrotu środki spożywcze ". (Dz. Ustaw Nr 104 poz. 1096 z 2004 roku).
Przyrząd jest przystosowany do montażu na ścianie i może być zasilany zarówno z wewnętrznych akumulatorków (ładowanych za pomocą zewnętrznej ładowarki) jak i adaptera 230 V ac/ 4,5 V dc. Termometr rejestrujący TKP-801 MMC współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100.

Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia oszczędne używanie akumulatora zasilającego. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie linii 4 -ro przewodowej czujnika pozwala na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów).

Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, która panowała w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia przyrządu. Łatwa obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy mieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera. Wyniki rejestracji mogą być przeniesione na kartę pamięci SD (Multi Media Card) i następnie przy pomocy czytnika na dysk twardy dowolnego komputera PC. Istnieje także możliwość bezpośredniego odczytu rejestru z karty MMC na komputerze kieszonkowym typu Palm PC, jeśli jest on przystosowany do współpracy z tego typu kartami.
Termometr poprzez swoje złącze RS-232 może być także zaprogramowany z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. Poza tym zawartość pamięci może być wydrukowana zarówno w formie tabelarycznej jak i wykresu za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40, podłączanej bezpośrednio do złącza RS-232 termometru. Poprzez swoje złącze RS-232 termometr może również bezpośrednio współpracować z komputerem PC.
Dwie kolorowe lampki sygnalizują przekroczenie alarmowych poziomów temperatury lub rozładowanie
akumulatorów.

Parametry techniczne

Wejście:........................ Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A według PN-EN60751+A2:1997
Zakres mierzonej temperatury: .............................................................-90oC do +300oC
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ...................................... 0,02*C
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ...................................... 0,02*C
Dokładność pomiaru temperatury (bez uwzględnienia błędu czujnika):....... 0,05 % zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: .................... Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem:
bezpośrednia............................................. RS - 232
pośrednia ........................................ czytnik karty pamięci SD (Multi Media Card)
Pamięć wewnętrzna ....................................................... 50.000 zapisów
Pamięć zewnętrzna: ................ karta pamięci SD (Multi Media Card) 64 MB lub 128 MB lub 256 MB
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci ....................... od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru :............................................................. adapter 230 V ac/ 6 Volt dc
Obudowa termometru: ........................................................................ czarny lub biały plastik
Wymiary obudowy: .............................................................................. 148 x 85 x 36 mm

 

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 807 DC

KRT 807 DC

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Komputerowy rejestrator temperatury KRT-807 DC jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację temperatury w zakresie od -90oC do +300oC nawet w ośmiu niezależnych punktach pomiarowych.
W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą drukark i ze złączem Centronics.
Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora.

W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora. Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS - 232, bądź RS - 485, zaś z modemem GSM przez specjalny port.
Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy znacznym oddaleniu komputera od przyrządu (do 150 metrów). Wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego integratora systemu. Integrator umożliwia również podłączenie do jednego komputera PC kilku urządzeń pomiarowych (rejestratorów temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego) produkcji PW “Geneza” sp z o.o posiadających w sumie do 32 kanałów pomiarowych. Podłączony do specjalnego portu modem GSM wysyła SMS-alarmowe i wyniki
pomiarowe na żądanie użytkownika nawet na trzy telefony komórkowe.

Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 807 DC jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych.
Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji oraz wydruku na drukarce ze złączem Centronics przy użyciu jednego klawisza klawiatury.
.
Dane techniczne

Wejście: ................ od 1 do 8 czujników temperatury Pt - 100 kl.A lub B wg PN-EN 60751 + A2:1999
Sposób podłączenia czujników Pt - 100: ............. linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:........................................................................ -90*C do +240*C
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: .................................................. 0,02oC
Dokładność rejestratora: . 0,1% zakresu pomiarowego według odniesienia do normy PN-EN 60751+A2:1999
Interwał czasowy rejestracji temperatury: ... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób podłączenia drukarki PORTI S30/40: złącze RS-232 na obudowie przyrządu (odległość do drukarki do 2 metrów)
Komunikacja z komputerem: .................................... RS - 232 ( odległość do komputera do 4 metrów)
RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 150 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: ................ wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: ................................. wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z modemem GSM: ............................................... oddzielny port w obudowie rejestratora
Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez użytkownika):
1................ pamięć wewnętrzna, nieulotna ( do 12 500 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2................ drukarka ze złączem Centronics i emulacją DOS podłączona bezpośrednio do KRT- 807 DC
3. ...............On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: .............................................................. 12 V dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: ............................................................... plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: .......................................................... zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: .....................................................................D200 x W95 x G37 mm
 

Termometr Mikroprocesorowy z Przetwornikiem Model TC-PUI

Ulotka w wersji pdf do druku.

TC-PUI
Opis przyrządu

Termometr mikroprocesorowy z przetwornikiem temperatury na standaryzowane sygnały prądowe oraz napięciowe jest precyzyjnym przyrządem umożliwiającym pomiar i/lub regulację temperatury w przypadku znacznej odległości pomiędzy przyrządem a urządzeniem wykonawczym lub
rejestratorem.
Ten precyzyjny przetwornik znajdujący szczególne zastosowanie w układach
automatyki przemysłowej pozwala przetworzyć zmianę rezystancji czujnika
Pt-100 w funkcji temperatury na standaryzowany prąd lub napięcie.
Wszystkie przetworniki są precyzyjnie kalibrowane co gwarantuje ich
kompatybilność z szeroką gamą multimetrów cyfrowych,

Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LED umożliwia odczyt wskazań nawet przy słabym oświetleniu i z dużej odległości. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie automatycznej kompensacji długości kabla łączącego zespół czujników z przetwornikiem/termometrem pozwala na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów).

Termohigrometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LED, aktualnej temperatury przy równoczesnym
wyjściu sygnału analogowego 4 do 20 mA i 0 do 10 V na inne urządzenie.
Przyrząd może być dostarczany z różnymi typami czujników w tym również w wykonaniu kanałowym.

Parametry techniczne

Wejście:..................................... Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A według PN-EN60751+A2:1999
Wyjście: ...................................................... Standaryzowany prąd 4 do 20 mA
................................................................ Standaryzowane napięcie 0 do 10 V
Zakres mierzonej temperatury: ...............................................................-50*C do +150*C
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ....................................... 0,1*C
Dokładność pomiaru temperatury (bez uwzględnienia błędu czujnika): . 0,08 % zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: .................................................... Czerwony wyświetlacz LED 0,4 cala
Jaskrawość świecenia wyświetlacza: ..................................... ustawiana przez użytkownika
Zasilanie termometru :............................................................. adapter 230 V ac / 9 Volt dc
Obudowa termometru: .......................................................... biały plastik
Wymiary obudowy: ........................................................... 120 x 80 x 45 mm

Opcje:
Zakres przetwarzania temperatury według wymagań użytkownika podany przy zamówieniu przyrządu.

 

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 807 D

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Komputerowy rejestrator temperatury KRT-807 D jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację temperatury w zakresie od -90°C aż do +300°C w nawet ośmiu punktach pomiarowych.

W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą wbudowanej drukarki PORTI. Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora.

Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS-232, bądź RS-485. Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy znacznym oddaleniu komputera od przyrządu (do 150 metrów). Wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego integratora systemu.

Integrator umożliwia również podłączenie do jednego komputera PC kilku urządzeń pomiarowych (rejestratorów temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego) produkcji PW "Geneza" sp z o.o posiadających w sumie do 32 kanałów pomiarowych. Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 807 D jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych. Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji oraz wydruku na opcjonalnej drukarce PORTI przy użyciu jednego klawisza klawiatury. Dodatkowo urązdzenie posiada opcję "Termografia" umożliwiającą przeprowadzenie walidacji rozkładu temperatury w cieplarkach, suszarkach, lodówkach laboratoryjnych oraz łaźniach wodnych zgodnie z wymaganiami dokumentu PCA EA- 4/10 "Akredytacja laboratoriów mikrobiologicznych".

Dane techniczne
Wejście: osiem czujników Pt - 100 kl. A lub B wg normy PN-EN 60751 + A2:1999
Sposób podłączenia czujników Pt - 100: linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury: -90°C do +300°C
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: 0,02°C
Dokładność rejestratora: 0,1% zakresu pomiarowego według odniesienia do normy PN-EN 60751+A2:1999
Interwał czasowy rejestracji temperatury: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Drukarka PORTI S30/40 : wbudowana do przyrządu
Komunikacja z komputerem: RS - 232 lub USB przez konwerter (odległość do komputera do 4 metrów)
RS - 485 - wymagany konwerter (odległość od komputera do 150 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Przełączanie kanałów pomiarowych:
  1. automatyczne
  2. ręczne za pomocą klawiatury
Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez użytkownika):
  1. pamięć wewnętrzna, nieulotna (do 6250 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
  2. opcjonalna drukarka miniaturowa PORTI S30/40 podłączona bezpośrednio do KRT- 807 D
  3. on-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: 12 V/3A dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: D240 x W145 x G95 mm

Termometr Mikroprocesorowy Rejestrujący Model TKP-801 MMC

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Rejestrujący termometr mikroprocesorowy jest podręcznym miernikiem służacym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Jego łatwa obsługa, zasilanie z akumulatorów lub z zewnętrznego źródła i małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz w przetwórstwie spożywczym (HACCP), zgodnie z obowiązującymi przepisami
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia: "Wymagania higieniczno - sanitarne
w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki
pożywcze" (Dz. Ustaw Nr 104 poz. 1096 z 2004 roku).

Przyrząd jest przystosowany do montażu na ścianie i może być zasilany
zarówno z wewnętrznych akumulatorków (ładowanych za pomocą
zewnętrznej ładowarki) jak i adaptera 230 V ac/ 4,5 V dc. Termometr
rejestrujący TKP-801 MMC współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100.
Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia oszczędne używanie akumulatora zasilającego. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie linii 4 -ro przewodowej czujnika pozwala na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów).
Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, która panowała w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu
wyłączenia przyrządu. Łatwa obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera. Wyniki rejestracji mogą być przeniesione na kartę pamięci SD (Multi Media Card) i następnie przy pomocy czytnika na dysk twardy dowolnego komputera PC. Istnieje także możliwość bezpośredniego odczytu rejestru z karty MMC na komputerze kieszonkowym typu Palm PC, jeśli jest on przystosowany do współpracy z tego typu kartami.
Termometr poprzez swoje złącze RS-232 może być także zaprogramowany z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. Poza tym zawartość pamięci może być wydrukowana zarówno w formie tabelarycznej jak i wykresu za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40, podłączanej bezpośrednio do złącza RS-232 termometru. Poprzez swoje złącze RS-232 termometr może również bezpośrednio współpracować z komputerem PC.
Dwie kolorowe lampki sygnalizują przekroczenie alarmowych poziomów temperatury lub rozładowanie
akumulatorów.

Parametry techniczne

Wejście:........................ Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A według PN-EN60751+A2:1997
Zakres mierzonej temperatury: ......................................--90oC do +240oC
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury .......................................... 0,02*C
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ............................................ 0,02*C
Dokładność pomiaru temperatury (bez uwzględnienia błędu czujnika):.... 0,05 % zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: ............................... Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem:
bezpośrednia.................................................................. RS - 232
pośrednia ............................. czytnik karty pamięci SD (Multi Media Card)
Pamięć wewnętrzna ............................................................................. 50.000 zapisów
Pamięć zewnętrzna: ............... karta pamięci SD (Multi Media Card) 32 MB lub 64 MB lub 128 MB
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci ....................... od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru :....cztery akumulatorki Ni-MH 1,2V / 700mAh lub poprzez adapter 230 V ac/4,5Volt dc
Obudowa termometru: ............................................ biały plastik
Wymiary obudowy: .......................................................... 215 x 115 x 42 mm

 

Termometr Mikroprocesorowy Model TKP- 504 N

Ulotka w wersji pdf do druku.


tkp504nOpis przyrządu

Mikroprocesorowy termometr rejestrujący model TKP-504 N jest podręcznym miernikiem służącym do pomiaru i rejestracji temperatury powierzchni ciał stałych, cieczy oraz gazów. Jego łatwa obsługa, zasilanie
bateryjne lub akumulatorowe, a także kieszonkowe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle spożywczym (HACCP), farmacji (GMP) klimatyzacji, meteorologii i ochronie środowiska.
Termometr mikroprocesorowy model TKP-504 N współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100. Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia oszczędne używanie baterii zasilającej.

Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogamowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej czujnika stosowanego przez użytkownika. Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkunastu metrów).

Termometr pozwala na odczyt, z rozdzielczością 0,1*C, aktualnej temperatury jak również temperatury
minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia termometru. Użytkownik może również na żądanie skasować wartość minimalną i maksymalną temperatury. Można także poprzez jego złącze RS-232 lub klawiaturę zaprogramować go tak aby zapisywał w swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie i odstępie (interwale) pomiędzy kolejnymi zapisami.

Po zakończeniu rejestracji, zgromadzone w pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru mogą być przeniesione na dysk twardy komputera PC. W warunkach polowych użytkownik może również wydrukować wyniki rejestracji na kieszonkowej drukarce PORTI S30/40 podłączanej bezpośrednio do gniazdka w obudowie termometru. Użytkownik może wybrać, za pomocą klawiatury termometru, sposób wydruku (tabela ze stemplem czasowym lub wykres). Na każdym wydruku jest również nagłówek zawierający identyfikator termometru i operatora przyrządu, miejsce rejestracji, okres i interwał rejestracji a także temperatura średnia, minimalna i maksymalne podczas rejestracji temperatury.

Termometr został także wyposażony w alarmy wizualne przekroczenia zadanych przez użytkownika wartości minimalnej i maksymalnej temperatury oraz alarmu niskiego poziomu napięcia baterii/akumulatorów zasilających. Celem oszczędnego używania baterii/akumulatorów zastosowano innowacyjne auto-wyłączanie przyrządu blisko 10-cio krotnie obniżające pobór prądu przy zachowaniu funkcji rejestracji i alarmów przekroczenia temperatury.

Dodatkowo w obudowie miernika umieszczono czujnik półprzewodnikowy mierzący, z rozdzielczością 1*C, temperaturę środowiska otaczającego miernik.
Dla swojej wygody użytkownik może, korzystając z komputera PC, zaprogramować cztery lokalizacje i czterech operatorów przyrządu. Podczas pomiarów w terenie para tych parametrów może być wybrana przez użytkownika za pomocą klawiatury termometru TKP-504 N i jest uwzględniana podczas rejestracji temperatury a potem drukowana na drukarce PORTI lub/i przenoszona na dysk twardy komputera PC.

Parametry techniczne

Wejście:.........................................Czujnik temperatury . Pt - 100 klasaA lub B według PN-EN 60751+A2:1999
Zakres pomiarowy termometru: .................................................................... -90,0*C do +199,9*C
Sposób podłączenia czujnika do termometru: ...... Kabel czterożyłowy łączony za pomocą gniazd
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ........................................... 0,1*C
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ....................... 0,1*C
Dokładność pomiaru temperatury(bez uwzględnienia błędu czujnika): ......... 0,08% zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: ................................................... Wyświetlacz LCD 3,5 cyfry
Komunikacja z komputerem i drukarką PORTI : ..................................RS-232
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci: ............................od 1 minuty do 99 godzin
Pamięć wewnętrzna:.................................... 12 500 zapisów w każdej lokalizacji (razem 50 000 zapisów)
Alarmy przekroczenia zadanej temperatury i rozładowania baterii zasilających: ............ świecące diody LED i wyświetlacz LCD
Zasilanie termometru: . ................. Baterie 3 x 1,5V lub akumulatory 3 x 1,2V w rozmiarze AAA
Obudowa termometru: ................................................. Szary lub Czarny plastik
Wymiary obudowy: ....................................................... 104 x 62 x 38 mm

 

Termometr Mikroprocesorowy Rejestrujący Model TKP-502 MMC

Ulotka w wersji pdf do druku.

TKP 502 MMC Opis przyrządu

Rejestrujący termometr mikroprocesorowy jest podręcznym miernikiem służacym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Jego łatwa obsługa, zasilanie z akumulatorów lub z zewnętrznego źródła i małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz w przetwórstwie spożywczym (HACCP), zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia: "Wymagania higieniczno - sanitarne w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze" (Dz. Ustaw Nr 104 poz. 1096 z 2004 roku).

Przyrząd jest przystosowany do montażu na ścianie i może być zasilany
zarówno z wewnętrznych akumulatorków (ładowanych za pomocą
zewnętrznej ładowarki) jak i adaptera 230 V ac/ 4,5 V dc. Termometr rejestrujący TKP-502 MMC współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100.

Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia oszczędne używanie akumulatora zasilającego. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie linii 4 -ro przewodowej czujnika pozwala na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów).
Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również
temperatury minimalnej i maksymalnej, która panowała w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia przyrządu. Łatwa obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera. Wyniki rejestracji mogą być przeniesione na kartę pamięci SD (Multi Media Card) i następnie przy pomocy czytnika na dysk twardy dowolnego komputera PC. Istnieje także możliwość bezpośredniego odczytu rejestru z karty MMC na komputerze kieszonkowym typu Palm PC, jeśli jest on przystosowany do współpracy z tego typu kartami.
Termometr poprzez swoje złącze RS-232 może być także zaprogramowany z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. Poza tym zawartość pamięci może być wydrukowana zarówno w formie tabelarycznej jak i wykresu za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40, podłączanej bezpośrednio do złącza RS-232 termometru. Poprzez swoje złącze RS-232 termometr może również bezpośrednio współpracować z komputerem PC.
Dwie kolorowe lampki sygnalizują przekroczenie alarmowych poziomów temperatury lub rozładowanie
akumulatorów.

Parametry techniczne

Wejście:........................... Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A według PN-EN60751+A2:1997
Zakres mierzonej temperatury: ..............................................-90oC do +240oC
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ........................... 0,01oC
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: .............. 0,01oC
Dokładność pomiaru temperatury: ................................... 0,05 % zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: ............................................ Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem:
bezpośrednia................................................... RS - 232
pośrednia ........................................ czytnik karty pamięci SD (Multi Media Card)
Pamięć wewnętrzna ....................................................... 50.000 zapisów
Pamięć zewnętrzna: ..................... karta pamięci SD (Multi Media Card) 32 MB lub 64 MB lub 128 MB
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci ....................... od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru:.....cztery akumulatorki Ni-MH 1,2V / 700mAh lub poprzez adapter 230 V ac/4,5Volt dc
Obudowa termometru: ............................................ biały plastik
Wymiary obudowy: ......................................................... 120 x 80 x 45 mm
 

Panelowy Termometr Mikroprocesorowy Model TP - 196 wersja P

Termometr mikroprocesorowyOpis przyrządu.

Mikroprocesorowy termometr TP - 196 jest miernikiem panelowym służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury w różnych procesach technologicznych. Jego łatwa obsługa i małe wymiary oraz łatwy montaż w szafie sterowniczej zapewniają duży komfort pomiaru oraz szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, hutnictwie i odlewnictwie, przemyśle ceramicznym, dojrzewalniach owoców, suszarniach, przemyśle włókien niczym, meteorologii a także w urządzeniach klimatyzacyjnych.

Termometr mikroprocesorowy wersja P współpracuje z czujnikiem Pt - 100. Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlaczy cyfrowych LED umożliwia odczyt temperatury zarówno w ciemności jak i przy silnym oświetleniu. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej

Dane techniczne - wersja P

Wejście:...........................................................................................czujnik Pt - 100
Zakres pomiaru temperatury:................................................................ -200oC do +850oC
Rozdzielczość:......................................................................................0,1oC
Wyświetlacz:.................................................................. LED 4 cyfry o wysokości 0,56 cala
Dokładność:.................................................................................+0,3% zakresu
Temperatura pracy miernika:...................................................... +5oC do + 35oC
Wilgotność względna w miejscu pracy:....................................... do 85%

Zasilanie i obudowa.
Sieciowe......................................................................................220V + 10%, 50 Hz
Obudowa...........................................................tworzywo sztuczne w kolorze czarnym
Wymiary................................................................... 96x48x115 mm (według normy DIN)

Panelowy Termometr Mikroprocesorowy Model TP - 196 wersja S

TP - 196 wersja SOpis przyrządu

Mikroprocesorowy termometr TP - 196 jest miernikiem panelowym służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury w różnych procesach technologicznych. Jego łatwa obsługa i małe wymiary oraz łatwy montaż w szafie sterowniczej zapewniają duży komfort pomiaru oraz szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, hutnictwie i odlewnictwie, przemyśle włókienniczym, meteorologii a także w urządzeniach klimatyzacyjnych.

Termometr mikroprocesorowy  wersja S współpracuje z termoelementem typu S. Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlaczy cyfrowych LED umożliwia odczyt temperatury zarówno w ciemności jak i przysilnym oświetleniu. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika temperatury, co umożliwia dokładny pomiar nawet termoelementem gorszej klasy.

Dane techniczne - wersja S

Wejście : ................................................. termoelement typu S (PtRh10 - Pt)
Zakres pomiaru temperatury : ................. 0oC do +1750oC
Rozdzielczość: ....................................... 1oC
Wyświetlacz: .......................................... LED 4 cyfry o wysokości 0,56 cala
Dokładność : ........................................... + 0,1% zakresu + 1 cyfra
Temperatura w miejsu pracy miernika: .......................... +5oC do + 35oC
Wilgotność względna w miejscu pracy: .......................... do85%

Zasilanie i obudowa.
Sieciowe:.........................................................220V + 10%, 50 Hz
Obudowa: ........................................................ tworzywo sztuczne w kolorze czarnym
Wymiary: ......................................................... 96 x 48 x 115 mm (według normy DIN)

 

Termometr Mikroprocesorowy Model TKP - 100

Termometr Mikroprocesorowy Model TKP - 100Opis przyrządu

Mikroprocesorowy termometr kieszonkowy model TKP - 100 jest podręcznym miernikiem służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury powierzchni ciał stałych, cieczy i gazów. Jego łatwa obsługa, zasilanie bateryjne i kieszonkowe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i przemyśle ceramicznym, suszarniach, przemyśle włókienniczym, odlewniach metali, przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy. Termometr mikroprocesorowy model TKP - 100 współpracuje z czujnikiem oporowym Pt -100. Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlaczy LCD umożliwia oszczędne używanie baterii zasilającej. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika, co umożliwia dokładny pomiar nawet czujnikiem gorszej klasy.

Dane techniczne - Model TKP - 100

Wejście:............................................................................. Czujnik Pt - 100 klasy A lub B
Zakres pomiaru temperatury:.................................................... -200oC do +850oC
Rozdzielczość:..........................................................................0,1oC
Wyświetlacz:.............................................................................LCD
Dokładność:............................................................................+0,4 % zakresu + 1 cyfra
Temperatura w miejscu pracy miernika: ...................................+5oC do +35oC
Wilgotność względna w miejscu pracy miernika: ......................do 85%
 
Zasilanie i obudowa.
Wewnętrzna bateria................................................................... 9 V
Obudowa: ...............................................................tworzywo sztuczne w kolorze czarnym
Wymiary:....................................................................................118 x 74 x 28 mm

Mikroprocesorowy Termometr Kieszonkowy Model TKK - 100

Mikroprocesorowy Termometr Kieszonkowy Model TKK - 100Opis przyrządu

Mikroprocesorowy termometr kieszonkowy model TKK –100 jest podręcznym miernikiem służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury powierzchni ciał stałych, cieczy i gazów. Jego łatwa obsługa, zasilanie bateryjne i kieszonkowe rozmiary zapewniają duży komfort pomiaru oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle ceramicznym, suszarniach, przemyśle włókienniczym, odlewniach metali, przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy. Termometr mikroprocesorowy model TKK - 100 współpracuje z termoparą typu K. Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlaczy cyfrowych LCD umożliwia oszczędne używanie baterii zasilającej. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez

użytkownika czujnika temperatury, co umożliwia dokładny pomiar nawet czujnikiem gorszej klasy.

Dane techniczne TKK 100

Wejście......................................................................termopara typu K ( NiCr - NiAlSi)
Zakres pomiaru temperatury ......................................... 0oC do +1250oC
Rozdzielczość.............................................................. 1oC
Wyświetlacz.................................................................... LCD
Dokładność ............................................................+0,1% zakresu +1 cyfra
Temperatura pracy miernika ................................... +5oC do +35oC
Wilgotność względna w miejscu pracy ...................... do 85%

Zasilanie i obudowa.
Wewnętrzna bateria........................................................... 9 V
Obudowa .................................................tworzywo sztuczne w kolorze czarnym
Wymiary .................................................... 118 x 74 x 28

Termohigrometr Cyfrowy Model THC - 200

THC 200Opis Przyrządu

Termohigrometr cyfrowy model THC - 200 jest przyrządem służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury i wilgotności względnej w klimatyzowanych pomieszczeniach muzealnych bankach, szpitalach, przemyśle farmaceutycznym oraz spożywczym, dojrzewalniach owoców, przemyśle włókienniczym oraz w meteorologii.

Tor pomiaru temperatury współpracuje z czujnikiem oporowym Pt - 100. Zastosowanie 
nowoczesnych układów scalonych zapewnia minimalny błąd pomiarów, zaś wykorzystanie dużych 
wyświetlaczy cyfrowych LCD umożliwia łatwy odczyt wskazań. Zakres pomiarowy miernika pokrywa
jednozakresowo temperatury od -40*C do + 60*C z rozdzielczością 0,1*C.

Tor pomiaru wilgotności względnej współpracuje z czujnikiem cienkowarstwowym. w układzie
elektronicznym zastosowano mikroukłady hybrydowe i stabilizacje kwarcową co zapewnia minimalny błąd pomiaru. Odczyt wilgotności względnej odbywa się również za pomocą dużego wyświetlacza cyfrowego LCD. Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo wilgotności względne od 5% do 98% z rozdzielczością 0,1%.

Dane techniczne

Wejście pomiaru wilgotności..................... Cienkowarstwowy czujnik pojemnościowy
Wejście pomiaru temperatury ...................... Czujnik Pt - 100 według PN- EN 60751 A1: 1997
Zakres pomiaru temperatury : ................................ -40*C do + 60*C
Zakres pomiaru wilgotności względnej: ................. 5% do 98% RH
Rozdzielczość pomiaru temperatury/wilgotności: .... 0,1*C/0,1%
Dokładność pomiaru temperatury: ........................... + 3% dla 20%<w.w<90%
+ 5% dla w.w<20% i w.w>90%
Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy miernika : ... +5*C do +40*C
Dopuszczalna wilgotność wilgotność względna w miejscu pracy miernika: do 85%
Zasilanie : ................................................................... 220V + 5 %, 50Hz
Obudowa: ................................................................... Czarny plastik 

 
Termometr Cyfrowy Model TC - 201L

Ulotka w wersji pdf do druku.

THC 201Opis Przyrządu

Termorometr cyfrowy model TC - 201 L jest przyrządem służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury w klimatyzowanych pomieszczeniach muzealnych, bankach,
szpitalach, przemyśle farmaceutycznym oraz spożywczym, dojrzewalniach owoców, przemyśle włókienniczym a przede wszystkim do monitoringu warunków transportu żywności, gdyż jest przystosowany do montażu w kabinie kierowcy i może być zasilany z akumulatora samochodu dostawczego.
Tor pomiaru temperatury współpracuje z czujnikiem oporowym Pt - 100. Zastosowanie nowoczesnych układów scalonych zapewnia minimalny błąd pomiarów, zaś wykorzystanie dużych wyświetlaczy cyfrowych LED w kolorze
czerwonym umożliwia łatwy odczyt wskazań. Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo temperatury od -90*C do + 400*C zrozdzielczością 0,1*C

Dane techniczne

Wejście pomiaru temperatury .. Czujnik Pt - 100 według PN- EN 60751 A1: 1997
Zakres pomiaru temperatury : ............................ -90*C do + 400*C
Rozdzielczość pomiaru temperatury:................. .... 0,1*C
Dokładność pomiaru temperatury: ........................... + 0,4 %
Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy miernika : ... +5*C do +40*C
Dopuszczalna wilgotność wilgotność względna w miejscu pracy miernika: do 85%
Odległość miernika od głowicy pomiarowej: ..... do 100 metrów (linia 4-ro przewodowa)
Zasilanie : ................. 12 Volt + 5 %, dc lub 230V ac poprzez zasilacz
Obudowa: ........................................... Czarny plastik

 

Termohigrometr Cyfrowy Model TC - 201

TC-201Opis Przyrządu

Termometr cyfrowy model TC - 201 jest przyrządem służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury w klimatyzowanych pomieszczeniach muzealnych, bankach, szpitalach, przemyśle farmaceutycznym oraz spożywczym, dojrzewalniach owoców, przemyśle włókienniczym a przede wszystkim do monitoringu warunków transportu żywności, gdyż jest przystosowany do montażu w kabinie kierowcy i może być zasilany z akumulatora samochodu dostawczego.
Tor pomiaru temperatury współpracuje z czujnikiem oporowym Pt - 100. Zastosowanie 
nowoczesnych układów scalonych zapewnia minimalny błąd pomiarów, zaś wykorzystanie dużych 
wyświetlaczy cyfrowych LED w kolorze czerwonym umożliwia łatwy odczyt wskazań.
Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo temperatury od -25oC do + 125oC z rozdzielczością 0,1oC

Dane techniczne

Wejście pomiaru temperatury ............. Czujnik Pt - 100 według PN- EN 60751 A1: 1997
Zakres pomiaru temperatury : ................................ -25oC do +125oC
Rozdzielczość pomiaru temperatury:................. .... 0,1oC
Dokładność pomiaru temperatury: ........................... + 0,4oC
Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy miernika : ... +5oC do +40oC
Dopuszczalna wilgotność wilgotność względna w miejscu pracy miernika: do 85%
Odległość miernika od głowicy pomiarowej: .....3 metry (na zamówienie możliwe inne odległości)
Zasilanie : ................................................................... 12 Volt + 5 %, dc
Obudowa: ................................................................... Czarny plastik 
 

Rejestrujący Termometr Mikroprocesorowy TKP - 202m

Ulotka w wersji pdf do druku.

TKP - 202mOpis przyrządu

Mikroprocesorowy termometr kieszonkowy TKP-202m jest podręcznym miernikiem służącym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury powierzchni ciał stałych, cieczy i gazów. Jego łatwa obsługa, zasilanie bateryjne i kieszonkowe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i przemyśle ceramicznym, suszarniach, przemyśle włókienniczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy.
Termometr mikroprocesorowy model TKP-202 m współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100. 
Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlaczy LCD umożliwia oszczędne używanie baterii zasilającej. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika.

Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilku metrów). Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia termometru. Można także poprzez jego złącze RS-232 zaprogramować go z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. 
Po zakończeniu rejestracji zgromadzone w pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru mogą być przeniesione na dysk twardy komputera.

Parametry techniczne

Wejście:...........................Czujnik temperatury . Pt - 100 klasa B według PN-EN 60751+A2:1997
Sposób podłączenia czujnika do termometru: ....... Kabel czterożyłowy łączony za pomocą gniazd
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ........... ................. 0,01oC
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ........ 0,1oC
Dokładność pomiaru temperatury: ............ 0,05% dla zakresu pomiarowego od -50oC do +150o
oraz 0,1% dla zakresu pomiarowego od +150oC do + 200oC
Odczyt temperatury: ................................................. Wyświetlacz alfanumeryczny LCD
Komunikacja z komputerem: ............................................................ RS - 232
Pamięć wewnętrzna (wersja Fl) ..................................................... 50.000 zapisów
Zasilanie termometru: ................................................ Bateria lub akumulator 6 Volt
Obudowa termometru: ................................................................. Czarny plastik
Wymiary obudowy: ...................................................................... 146 x 82 x 39

 
Komputerowy Termometr Rejestrujący Model KRT - 2002

Ulotka w wersji pdf do druku.

KRT - 2002Opis przyrządu

Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 2002 (zobacz zdjęcie) jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i  rejestracji temperatury w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, dojrzewalniach owoców, chłodniach składowych (HACCP) oraz w klimatyzowanych pomieszczeniach muzealnych,
bankach oraz szpitalach. Jego łatwa obsługa i małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w warunkach przemysłowych. Przyrząd jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, dzięki czemu nawet w przypadku awarii zewnętrznego zasilania rejestracja jest kontynuowana. Rejestrator jest także wyposażony w pamięć wewnętrzną umożliwiającą zapis do 70 000 pomiarów. Wyniki zapisane w pamięci wewnętrznej mogą być przeniesione do komputera, bądź też wydrukowane na  drukarce komputerowej podłączonej bezpośrednio do gniazda znajdującego się na obudowie KRT-2002.
Komputerowy rejestrator temperatury model KRT - 2002 współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100, zaś z komputerem komunikuje się za pośrednictwem złącza RS-232 lub RS -485. Złącze RS-485 pozwala na podłączenie do jednego komputera za pomocą przewodu trójżyłowego do 32 sztuk KRT-2002. 
Zastosowanie wewnętrznego mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie 
alfanumerycznego wyświetlacza LCD umożliwia dogodny odczyt wyników. Istotną zaletą termometru/rejestratora jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika. Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do stu metrów). Podczas procesu rejestracji, termometr rejestratora pozwala na odczyt, z rozdzielczością 0,01oC, aktualnej  temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia zasilania rejestratora.

Parametry techniczne

Wejście:...............Czujnik temperatury . Pt - 100 klasa A lub B według PN-EN 60751+A2:1997
Zakres pomiaru temperatury: .......... -50oC do +160oC (wersja dla monitoringu chłodni) 
-30oC do +160oC (wersja dla monitoringu procesu pasteryzacji)
Odległość miernika od czujnika: .................................... Do 100 metrów (linia czterożyłowa)
Sposób podłączenia czujnika do termometru: .... Kabel czterożyłowy łączony za pomocą gniazda
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ................................ 0,01oC
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ........ 0,01oC
Dokładność pomiaru temperatury: ......................................... 0,05% zakresu pomiarowego
Komunikacja z komputerem : ......... złącze RS - 232 (odległość od komputera do 3 metrów)
złącze RS - 485 (odległość od komputera do 1000 metrów)
Interwał czasowy rejestracji poszczególnych punktów rejestracji : ..... od 15 sekund do 99 godzin
Archiwizacja wyników pomiarowych : ....... dysk twardy współpracującego komputera
Odczyt temperatury: ...................................... Wyświetlacz alfanumeryczny LCD
Zasilanie termometru: ................................................................... adapter 220V/9V dc
Dopuszczalna wilgotność względna w miejscu pracy miernika: .............. Do 85 % w.w.
Obudowa termometru: .... plastikowa w kolorze czarnym, przystosowana do montażu na ścianie

 

Rejestrujący Termometr Mikroprocesorowy Model TKP- 302Fl

Ulotka w wersji pdf do druku.

TKP 302 FL Opis przyrządu

Mikroprocesorowy termometr rejestrujący TKP-302fl jest poręcznym miernikiem służącym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury powierzchni ciał stałych, cieczy i gazów.
Jego łatwa obsługa, zasilanie z zewnętrznego źródła i małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i przemyśle
ceramicznym, suszarniach, przemyśle włókienniczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy.

Szczególnie termometr ten jest dedykowany do monitoringu warunków transportu żywności zgodnie z wymaganiami HACCP a w przypadku wyrobów mleczarskich unijnej dyrektywy 92/46/EEC i Polskiej Normy PN-A-86002:1999, gdyż jest przystosowany do montażu w kabinie kierowcy i może być zasilany z akumulatora samochodu dostawczego.

Termometr mikroprocesorowy model TKP-302 fl współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100.  Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlaczy LCD  umożliwia oszczędne używanie baterii zasilającej. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika. Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkunastu metrów). 

Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia termometru. Można także poprzez jego złącze RS-232 zaprogramować go z poziomu komputera, tak aby
zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. Po zakończeniu rejestracji zgromadzone w pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru mogą być przeniesione na dysk twardy komputera.

Parametry techniczne

Wejście:.................Czujnik temperatury . Pt - 100 klasa B według PN-EN 60751+A2:1997
Sposób podłączenia czujnika do termometru: ...... Kabel czterożyłowy łączony za pomocą gniazd
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ........................... 0,01oC
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ........ 0,01oC
Dokładność pomiaru temperatury: .............. 0,05% dla zakresu pomiarowego od -50oC do +150o
oraz 0,1% dla zakresu pomiarowego od +150oC do + 200oC
Odczyt temperatury: ............................. Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem: ...................................................... RS - 232
Pamięć wewnętrzna (wersja Fl) ............................................... 50.000 zapisów
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci ............... od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru: ........... z akumulatora samochodowego 12 Volt poprzez adapter do gniazda zapalniczki lub adapter 220 V ac
Obudowa termometru: ................................................................ Czarny plastik
Wymiary obudowy: ................................................................ 165 x 95 x 40

  
Termometr Mikroprocesorowy Model TKP - 402Fl

Ulotka w wersji pdf do druku.

TKP 402 FlOpis przyrządu

Mikroprocesorowy termometr kieszonkowy TKP-402Fl (zobacz zdjęcie) jest podręcznym miernikiem służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury powierzchni ciał stałych, cieczy i gazów. Jego łatwa obsługa, zasilanie bateryjne i  kieszonkowe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i  przemyśle ceramicznym, suszarniach, przemyśle włókienniczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy. Termometr mikroprocesorowy model TKP-402 Fl współpracuje z  czujnikiem oporowym Pt-100. 
Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlaczy LCD umożliwia oszczędne używanie baterii zasilającej. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika.
Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o  dowolnej długości ( do kilku metrów). Termometr pozwala na odczyt, z rozdzielczością 0,01oC, aktualnej temperatury jak również temperatury  minimalnej i maksymalnej, które panowały w  mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu  wyłączenia termometru.

Parametry techniczne

Wejście:..........................Czujnik temperatury . Pt - 100 klasa B według PN-EN 60751+A2:1997
Sposób podłączenia czujnika do termometru: ... Kabel czterożyłowy łączony za pomocą gniazd
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury .......................... 0,01oC
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ........ 0,1oC
Dokładność pomiaru temperatury: ................................... 0,1% zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: ........................ Wyświetlacz alfanumeryczny LCD
Pamięć wewnętrzna (wersja Fl) .............................................. 50.000 zapisów
Zasilanie termometru: ...................................................... Bateria lub akumulator 6 Volt
Obudowa termometru: ..................................................... Czarny plastik
Wymiary obudowy: ......................................................... 146 x 82 x 39


  
Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT - 2004

KRT 2004Opis przyrządu

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT-2004 (zobacz zdjęcie) jest poręcznym miernikiem służącym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury powierzchni ciał stałych, cieczy i gazów. Jego łatwa obsługa, zasilanie z zewnętrznego źródła i małe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i przemyśle farmaceutycznym, suszarniach, przemyśle włókienniczym, przetwórstwie spożywczym oraz w hurtowniach leków.
Szczególnie termometr ten jest dedykowany do monitoringu warunków transportu żywności zgodnie z wymaganiami HACCP oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia RP (Dz.Ustaw nr 21 poz.179 z roku 2003), a w przypadku wyrobów mleczarskich unijnej dyrektywy 92/46/EEC i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. Ustaw nr 117 poz. 1011 z roku 2002). W przypadku leków spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. nr 144 poz.1216 z 26.07.2002).

Przyrząd jest przystosowany do montażu w kabinie kierowcy i może być zasilany z akumulatora samochodu dostawczego. Komputerowy Rejestrator Temperatury model KRT - 2004 współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100. Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia oszczędne używanie akumulatora zasilającego. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika. Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów). Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również temperatury minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia termometru. Łatwa obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu
pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera.

Można także poprzez jego złącze RS-232 zaprogramować go z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. Po zakończeniu rejestracji zgromadzone w pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru mogą być przeniesione na dysk twardy komputera za pomocą złącza RS-232 lub za pośrednictwem czytnika pamięci rejestratorów model UC-103. Dwie kolorowe lampki sygnalizują przekroczenie alarmowych poziomów temperatury.

Parametry techniczne

Wejście:.............................Czujnik temperatury Pt - 100 klasa B według PN-EN 60751+A2:1997
Sposób podłączenia czujnika do termometru: ............. Kabel czterożyłowy łączony za pomocą gniazd
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ......................... 0,01oC
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ....... 0,01oC
Dokładność pomiaru temperatury: ......... 0,05% dla zakresu pomiarowego od -50oC do +150oC
oraz 0,1% dla zakresu pomiarowego od +150oC do + 200oC
Odczyt temperatury: .................................... Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem: ........................................... RS - 232
Pamięć wewnetrzna (wersja Fl) ................................ 50.000 zapisów
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci .................. od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru: ........... z akumulatora samochodowego 12 Volt poprzez adapter do gniazda zapalniczki lub adapter 220 V ac
Obudowa termometru: ................................................ Czarny plastik
Wymiary obudowy: .................................................... 165 x 95 x 40


|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||
 
Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, kalibratoryczujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne

Copyright © 1999-2017 PW Geneza Sp. z o.o. All rights reserved.